Yeni Yazısı > Bir hayat için bir saat… - 27.08.2013

Bir hayat için bir saat…
27 Ağustos 2013

Deprem, ülkemizin bir gerçeği ama çoğunluk yaşanan trajedilere rağmen deprem konusuna ‘Fransız’ kalmayı tercih ediyor. Bir yandan kentsel dönüşümle evini güvenli bir yer yapmaya çalışanlar, diğer yanda ise kaderciler var.

Bize düşen görev ise mümkün olduğu kadar bu konuda bilinci artırıp, olası can kaybı sayısını azaltmak. İşte İstanbul Valiliği de beklenen İstanbul depremine karşı halkın bilinçlendirmek, kent ve toplumun afetlere hazır ve dirençli hale getirilmesi amacıyla “Bir Saat Bir Hayat” temalı bir kampanya başlattı.

[[HAFTAYA]]

“Bir Saat Bir Hayat” kampanyası, bireylerin ve kurumların afetlere karşı alabilecekleri önlemler hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile toplum genelinde güvenli yaşam kültürünün oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca acil durum karşısında mevcut müdahale kapasitesini harekete geçirerek, bireyin kendi kendine yardım etme becerisi geliştirmesini destekliyor.

Eğitimler, modern afet yönetiminin dört evresi için (zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme) hazırlığı kapsayacak şekilde tasarlanmış. Afetlerle ilgili temel kavramlar, ilk 72 saat için hazırlık ve olası bir deprem anındaki doğru davranış şekilleri ile birlikte kendi yaşam çevremizden başlayarak alacağımız küçük önlemlerin zarar azaltmadaki öneminin aktarılması ve afetlere dirençli toplumların oluşturulması eğitimlerin konuları arasında yer alıyor.

İstanbul Vali Yardımcısı Günay Özdemir, bir saatle bir ya da birden fazla hayatın kurtulma şansının olabileceğini belirterek depreme karşı “Bir Saat Bir Hayat” eğitimlerinin 3 seviyeden oluştuğunu söyledi. Birinci seviye eğitimde; bireye afet öncesi, sırası ve sonrası için hazırlık konusunda farkındalık kazandırılıyor. İkinci seviyede; hazırlık konusunda bilgi ve beceri; üçüncü seviyede ise yerel afet gönüllüsü oluşturmak yani katılımcıların kentsel hazırlık ve hafif arama kurtarma çalışmalarını yapacak beceriye ulaşması hedefleniyor. Anaokulundan yerel yöneticilere kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan eğitim programları hafta sonu interaktif olarak gerçekleştirildi. Valiliğin eğitim programına yoğun ilgi gösterildiğini öğrendim. Bu eğitimin yıl boyunca okullarda da devam etmesini öneriyorum.