Yeni Yazısı > Tekrar uyarıyorum - 08.10.2010

Tekrar uyarıyorum
08 Ekim 2010

 Yeni bir adet çıktı. Okuyucularımı bir kere daha bilgilendirmek istiyorum. Birileri bazı şirketler adına ve avukat adı ile mektuplar gönderiyor. Bu mektupların başında da okuyanı korkutmak amacı ile “icra takibi” yazıyor. Bu başlığın altında da tam iki sayfa, bu yazı ile talep edilen para ödenmediği takdirde nasıl büyük zararlara uğratılacağı anlatılıyor. Hiçbir hukuki girişimde bulunulmadığı halde vekalet ücreti alınacağı da yazılıyor. Bu tür yazıların altında da bir avukat ismi ve hesap numarası bulunmaktadır ki bu kabil yazıların içeriğine itibar etmeyiniz. Böyle bir icra takibi olmaz, icra takibi ancak icra dairelerinden yapılır.

[[HAFTAYA]]

Bu yazının bendeki örneğinde imza yoktur ancak telefon numaraları ve banka hesap numaraları vardır. Yani alacaklı olduğu bildirilen kuruma değil avukatın banka hesabına ödeme yapılması istenilmektedir. Bu işin ikinci ilginç yanı bendeki bu hukuk dışı talepteki alacaklı gösterilen kurumun alacaklı olması mümkün değildir. Zira mektubu alan ile alacaklı olarak gösterilen kurumun ilişkisi aylarca önce kesilmiştir. Bu şekilde para toplamak adli yönden suç olduğu gibi baro disiplini yönünden de disiplin suçudur. Neyazık ki günümüzde vatandaşlık numarasından hareket eden ve özel bilgilere ulaşan kötü niyetli kişiler bu yolla kendilerine birtakım gayri kanuni yararlar sağlamaktadırlar. Hepimizin vatandaşlık numarası her yerde mevcuttur ve bu kabil yasa dışı menfaat temininde yol gösterici olmaktadır. Dolayısı ile böyle yazıları resmi icra takibi sanıp yanılgıya düşülmemesi, hatta bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini hatırlatmak istedim. Yasal icra takiplerinde mutlaka bir icra dairesinin kaşesi, mühürü ve dosya numarası bulunmaktadır aklınızda bulunsun.

Umarım yanlış anlamışsınızdır

2007 yılında bir iş kazasına uğradım. Tazminat davası açtık, iş kazası olduğu tespit olundu. Şimdi avukatım diyor ki. Alacağın tazminatı SSK alacak, sana 70 yaş itibarıyla yıllara bölecek ve bu parayı sana ay ay ödeyecek. Böyle midir bu işler?  N.D.

Bir iş kazasında maddi tazminat veya manevi tazminat söz konusudur. Bu tamam. Bu dava işverene karşı açılır. Bu da tamam. Bu davayı işçi kazandığında tazminatı da işçi alır. Davada taraf olmayan biri, örneğin 2007 yılı itibariyle SSK bu tazminatı alamaz. SSK bu iş kazası nedeni ile ödediği bedel varsa bunun için işverene rücu eder. Dolayısı ile sizin talip ettiğiniz tazminatın SSK tarafından alınıp size 70 yaşa kadar bölüp ödemesi diye bir uygulama yoktur. Umarım size anlatılanı siz yanlış anlamışsınızdır.