Yeni Yazısı > Tek problem bu olsa... - 29.06.2014

Tek problem bu olsa...
29 Haziran 2014

Yazılarınızı takip ediyorum. ‘Bina için ihtilaflarda yönetim planı esas alınır’ diyorsunuz. Demek ki yönetim planı bu kadar önemli. Peki kentsel dönüşüme tabi binalarda yönetim planını kim yapar? Eski binanın yönetim planı geçerli midir?   M.U.

[[HAFTAYA]]

Yazılarımı takip ettiğinize göre kentsel dönüşümün çıkmazları hakkındaki görüşümü de biliyorsunuzdur. Kentsel dönüşüm dediğiniz olay öyle bayram edilecek bir olay değil. Bağrında binbir türlü problemi saklıyor. Binanızın kime teslim edileceğinden tutun, müteahhidin teminatına kadar önemli meseleler var. Müteahhidin kârı ne olacak? Emsal değişecek mi? Bulduğunuz müteahhit size ne gibi bir teminat verecek de binanızı sonra yıkacak? Yıkımdan sonra üçte ikinin hakimiyeti söz konusu olduğu zaman üçte birin mülkiyet hakkı ne olacaktı? Üçte birlik hisseye sahip kat maliklerinin malı ellerinden alınması gerekiyor, bunu hangi hukuk kuralı ile izah edersiniz? Üstelik kentsel dönüşüm adı altında öyle bir yasa yapmışsınız ki her bir maddesi birkaç sayfa. Maddenin sonuna geldiğinizde başını unutuyorsunuz. İfadeler hatalı, anlamaya çalışmak için saatler harcıyorsunuz. Bütün bunları atlattıktan sonra sıra yönetim planına gelirse kat mülkiyeti mevzuatı içinde yönetim planını gayrimenkulün maliki veya malikleri yapar. Gayrimenkulün maliki tek ise problem yok ancak kentsel dönüşümde malik çok. Bu çokluk içinde bir anlaşma sağlayıp da yönetim planını hazırlayabilenlere takdirlerimi sunarım. Zira herkes kendi yararına olacak maddelere evet diyip diğerlerini reddeder. Dolayısı ile başlangıçta bir işe yarayacak gibi görünen şu olayda problem dağlar kadar. Üstelik bir binanın yönetim planına göre yönetileceğini söyleyen de ben değilim, bunu söyleyen yasa. Kolaylık olsun diye eski binanın yönetim planını kullanmak isterseniz bu, işe yaramaz zira artık ortaya eskisinden farklı bir yapı çıkmıştır, tabii sonuca ulaşmışsanız!