Yeni Yazısı > Kusuru varsa sorumlu - 08.06.2014

Kusuru varsa sorumlu
08 Haziran 2014

Binamızdaki yönetici bir yıl süre ile hizmetlinin bildirgesini SGK’ya vermemiş, primlerini de yatırmamış. Bu nedenle binamıza yüklü bir ceza geldi. Bu cezayı ödediğimizde yöneticiye rücu edebilir miyiz, yani yöneticinin sorumluluğu var mı? S.M.

[[HAFTAYA]]

Genel kural şudur: Herkes kusuru ile verdiği zarardan sorumludur. Dolayısı ile bir yönetici de binaya veya bağımsız bölümde oturanlara kusuru ile bir zarar verdi ise bundan sorumludur. Sizin olayınızda iki hususu birbirinden ayırarak incelemek istiyorum. Birincisi prim borçlarının yatırılmamış olması. Burada yöneticiyi suçlayabilmek için şu noktaya bakmak lazım. Bilindiği gibi yönetici binaya ait masrafları cebinden yapmaz. Kat maliklerinden toplar, sonra bunları gerekli yerlere öder. Şayet binada para toplayamıyorsa ne yapar? Ödeme yapamaz. İşte binanızda yönetici prim ödeyecek parayı toplayamadıysa, yani sizler bu parayı yöneticiye vermediyseniz yönetici ne yapsın? Yönetici ya parayı toplayacak veya toplayamadığı kimseler için icra takibi yapacak ve bu parayı bulmaya çalışacak. Bu çalışmayı yaptı da sizlerden para çıkmadı ise yöneticinin kabahatinden söz edilemez. Ancak sizlerden parayı topladı, toplayamadıkları kişiler aleyhine de gerekli hukuki işlemlerde bulunmadı ise bu halde kusurundan söz edilir. Bu işin parasal yönü. Bildirge verme meselesine gelince... Çalışanların bildirgesinin verilmesi paraya bağlı değil. Bunların muntazam verilmesi gerekir. Bunlarda olan aksaklık konusunda, yukarıda anlattığım para toplama işi gibi düşünmek mümkün değil. Bildirgelerin verilmemesi doğrudan doğruya bir kusurdur ve yönetici bundan sorumlu tutulur.