Yeni Yazısı > Henüz uzaktayız - 10.02.2011

Henüz uzaktayız
10 Şubat 2011

Kadına karşı şiddet kullanmayı önleyen hükümler bizde var mı? Varsa kocası tarafından dövülen, öldürülen kadınlar neden korunmuyor? Bunlar nasıl önlenecek?  N. L.

İsterseniz sondan başlayayım. Kadına karşı şiddet nasıl önlenir? Hemen yanıtını vereyim, çünkü yanıtı çok kısa ve basit. Sadece kadına karşı değil aile fertlerine karşı şiddet öncelikle eğitimle önlenir. Her şeyin başı eğitimdir. Çağdaş bir eğitim bunun için yeterlidir. Söylemesi ve çözüm önerisi bu kadar kolaydır ama eğitimin kendisi zordur. İyi eğitmen ister, bir de zaman ister. Eğitim “pat” diye olmuyor. Uzun bir süreçtir. Eğitim denilince çağdaş okullar tek başına anlaşılmasın buna ailenin ve çevrenin de katılması şarttır. Aile içinde kadına şiddet uygulanması doğal hale gelmişse bu ailede yetişen çocuğu okulda ne kadar eğitirsiniz? Dolayısı ile işte bu nedenlerle eğitim süreci uzun ve zordur.

[[HAFTAYA]]

Toplumumuzda aile içinde kadına ve çocuğa şiddet uygulamak evin erkeğinin neredeyse hakkıdır. Toplum uzun yıllardır böyle kabul etmiş, böyle gidiyor. Şimdi de yasal olanı söyleyeyim. Bizde aile içi şiddeti önlemek amacı ile ailenin korunması hakkında kanun var. Bu kanuna göre mahkemeye başvuran aile ferdi, hakimden korunmasını isteyebilir. Peki hakim ne yapar? Kesin delillere bakmadan, ihtimal dahilinde dahi görse şiddete karşı aile fertlerini koruyucu kararlar alır. Kararı savcılığa bildirir. Polis önlem süreci içinde aileyi gözetmekle görevlidir. Fakat, işte buradaki “fakat” ifadesi düşündürücüdür. Çünkü alınacak tedbir en çok altı ay içindir. Örneğin şiddet uygulayan kocanın altı ay evden uzaklaştırılmasına karar verebilir. Peki ya yedinci ayda? Peki yedince ay gelmeden altı aylık süreçte geçim derdi? Dahası var bazı hallerde şiddet uygulayana hapis cezası verilir, peki hapis süreci içinde geçim derdi? İşte bunlar hep akla yeni yeni sorular getirir. Bu nedenle cezadan çok olması gereken eğitimdir diye söze başladım ama toplum bugün o noktadan hayli uzakta.