Yeni Yazısı > Evet haklısınız! - 23.10.2010

Evet haklısınız!
23 Ekim 2010

Ticaret yapıyorum. Elbette alacağım da var borcum da. Borçlarımı ödüyorum ama icrada olan alacaklarımı bile alamıyorum. Zira mal beyanında bulunmayanlara ceza tehdidi kalkmış. Borçlular profesyonel olmuş, mallarını başkalarının adına devredip duruyor. Bu halde bizim durumumuz ne olur? A.İ.G.

Evet şikayetinizde haklısınız. Tahsilat konusunda önemli problemlerimiz var. Yani bizim problemimiz aslında bizim değil sizin probleminiz. Zira biz vekiller sizlerin alacağınızı tahsil uçun uğraşıyoruz. Ancak bu problemler nedeni ile yıllardır ben icra takibi işi ile ilgilenmiyorum, çünkü tahsilatta önemli güçlükler yaşıyoruz. Bir kere icra daireleri eleman ve fiziki ortam bakımından yetersiz.

[[HAFTAYA]]

 Bu sıkışıklıkta bütün gün çalışmak zorunda olan elemandan randıman almak mümkün değil. Bir de çalışanların, bilgisayar programlarının kötülüğünden bilgisayarın çökmesi nedeni ile eli kolu bağlı kalmasından sağlıklı hiçbir işlem yapılamaz oldu. Bir icra memuru mesaiden sonra elinde yirmi-yirmi beş dosya ile hacize çıkar, bunun ancak üçü-beşini sonuca bağlarsa bu işlemden ne beklersiniz. Şimdiki borçlular da bunu bildiğinden ustaca manevralarla alacaklıları atlatır oldu. Evet mal beyanında bulunmayanlardar için etkili olan hapis cezası da kalktı. Dolayısı ile şikayetinizde çok haklısınız alacağını alamayan ama borçlarını muntazam ödeyen bir tacir ne yapar bunu ben de bilmiyorum.

Uğraşmaya değer

Anneannemin soyundan dedemden kalma çok büyük araziler var. Bunların bir kısmı işgal edilmiş. Bir kısmı 10 yıllık zilyetle başkalarının adına geçmiş, bir kısmı sit alanı ilan edilmiş. Ancak geriye hâlâ bir hayli alan kalmış ben bunlara nasıl sahip olurum?  A.S.

Okuyucum dedesinden söz ederken 1930, 1940 ve 1950’ler diyor. Yani cumhuriyetten sonrası. Dolayısı ile yapılacak ilk iş kendisinin dedesi ile ilişkisini belgelemek. Bunun için dedesinden bu yana gelen veraset ilamı alacak. Bundan sonra söz konusu alanın dedesine ait olduğunu tespit edecek. Bu tespit tapu dairesinde yapılacak. Bunu da tespit ettikten sonra dedesine ait gayrimenkullerin adlarına tescilini tapudan isteyecek. Aralarında mahkeme kararı ile başkalarına geçmiş alanlar varsa bunlara karşı yapabilecek bir şey yok. Ancak bunların ne şekilde hangi hukuki nedenle geçtiğinin de bilinmesinde yarar var. Belki bir kısmı için tapu iptal davası açılabilir. Elde kalan alan da büyük olduğuna göre bu yolu takip etmekte yarar var. Bazı hallerde yüzlerce mirasçının çıktığı olur. Ancak 1940-50 gibi yıllar sözkonusu olunca bugüne kadar yüzlerce mirasçı olmamıştır yani uğraşmaya değer.