Avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları af kapsamında
28 Şubat 2011

Soru: Torba Yasa avukatlara ne getiriyor? Avukatlara sağlanan avantaj var mı?  C.DEMİR Cevap: Af yasası, avukatların ve stajyer avukatların baroya olan borçlarına ve stajyer avukatların staj kredi borçlarına da ödeme kolaylığı getiriliyor. Af kanunundan yararlanarak baro keseneklerini ve staj kredisi borçlarını ödemek için; - Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2’nci ay sonuna kadar yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor. - Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamını, altı ay içinde ödemeleri halinde, - Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

[[HAFTAYA]]

Yani silinecek. - Borç asıllarının kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek. - Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen, ‘levhadan ve sicilden silme’ işlemleri ile yasal takip işlemleri bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren altı ay süreyle durdurulur.

Malullük için alınan raporun kurum sağlık kurulunca onanması gerek

Soru: 1960 doğumluyum. 1982’de askerliğimi bitirdim. 1992’de tarım Bağ-Kur’lu oldum. Tarım işi ile uğraşmaktayım. İş ağırlığından dolayı rahatsızlandım. 2010 yılında malulen emeklilik için müracaat ettim. Devlet hastanesinden yüzde 60 rapor aldım. Fakat emekli yapmadılar. Yüzde 60 raporla emekli olunur mu? Ayhan OLGUNER Cevap: Malulen emekli olmak için 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve en az yüzde 60 işgücü kaybı gerekiyor. Malulen emekli olmak için, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sevk edeceği hastane sağlık kurulundan alacağınız rapor ve belgelerin incelenmesi sonucu, kurum sağlık kurulunca çalışma gücünüzün veya meslekte kazanma gücünüzün en az yüzde 60’ının kaybedilmiş olduğuna karar verilmiş olması gerekiyor. Sonuç olarak, sadece devlet hastanesinden alacağınız raporla malulen emekli olamazsınız. Rapor ve ekini oluşturan belgelerin kurum sağlık kurulunca incelenmesi sonucu en az yüzde 60 oranında işgücü kaybına uğradığınıza karar verilmiş olması gerekiyor.

55 yaşınızı dolduruyorsanız 200 gün askerlik borçlanmasıyla emekli olabilirsiniz

Soru: 1972’de SSK’lı oldum. 3400 gün primim var. Askerlik borçlanmamı yatırdığım zaman emekli olabilir miyim? Mustava BİDAV Cevap: Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Askerliğinizin tamamını borçlanmanıza gerek yok. 200 gününü borçlanarak, priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 55 yaşınızı da dolduruyorsanız emekli olabilirsiniz. Doldurmuyorsanız 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Eşiniz en erken isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilir

Soru: Eşim 1963 doğumlu. Hiç sigortası yok. Prim ödemeye başlarsak ne kadar sürede emekli olur? 2 çocuk borçlanması da yapacağız.  Ali GENÇ Cevap: Eşiniz en erken 4/b’den (Bağ-Kur) emekli olabilir. İsteğe bağlı sigortaya kayıt olarak prim ödemesi halinde, 5400 gün prim ve 61 yaş şartlarına tabi olur. Prim ödemesini 5400 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Doğum borçlanması sigortalı çalışanlara tanınmış bir haktır. Eşiniz isteğe bağlı prim öderken doğum borçlanması yapamaz. Sigortalı işe girse bile Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta başlangıç tarihinden önceki doğumları borçlandırmadığından, doğum borçlanması yapamaz.

Mayıs 2012’de emekli olabilirsiniz

Soru: 4 Nisan 1962 doğumluyum. 7 Ağustos 1986’da Bağ-Kur’lu oldum. 2005’te Bağ-Kur’u terk ettim. Kasım 2008’den beri SSK’lı olarak çalışıyorum. Askerliğimi 1982-1984 yıllarında (18 ay) yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?  Halit GÜLTEPE Cevap: Kasım 2008’de başladığınız sigortalı çalışmanıza ara vermeden Mayıs 2012’ye kadar devam ederek, 4/a’ya (SSK) 1260 gün prim ödemeniz halinde, 25 yıl sigorta, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, prim ödemenizi 1260 güne tamamlayacağınız 1 Mayıs 2012’de emekli olabilirsiniz.

Kayıtlarda olan ancak kasada olmayan para 31 Mayıs’a kadar beyan edilebilecek

Soru: İşletmemizin defter kayıtlarında görünen, ancak faturasız harcamalar dolayısıyla gerçekte kasada olmayan para aftan yararlanıyor mu? Ne yapılması gerekiyor? Ödenecek vergi var mı? Davut ALA Cevap: 25 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren, kamuoyunda af kanunu olarak tanımlanan 6111 sayılı Yasa’da işletmelerin defter kayıtları ile kasa mevcutlarının uyumlaştırmasına imkân sağlayan düzenleme var. 31 Aralık 2010 itibarıyla işletme bilançolarında görünmesine karşın işletmede bulunmayan kasa mevcutları, 31 Mayıs 2011 mesai saati sonuna kadar vergi dairesine beyan edilmek suretiyle düzeltilebilecek. Beyan edilen kasa mevcudu üstünden ‘yüzde 3’ oranında hesaplanan verginin de aynı süre içinde, 31 Mayıs 2011 mesai saati sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.