Yeni Yazısı > Altı yılınız var - 05.06.2014

Altı yılınız var
05 Haziran 2014

Geçen gün on yılını dolduran kiracıların herhangi bir neden olmadan tahliyesinin mümkün olacağını yazdınız. Benim kiracımla yaptığım sözleşme 20 yıllık. Bu sene 14’üncü yıldayız. Bu yasadan ben de istifade edebilecek miyim?

[[HAFTAYA]]

- İ.Y. Şimdi isterseniz ben size bu konunun yanıtını alıştıra alıştıra vereyim. Yasa hükmü şöyle: “On yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşulu ile herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.” Gördünüz değil mi, sözleşmeyi fesih ancak sözleşmenin sonunda mümkün. Yani siz altı yıl daha bekleyeceksiniz. Her uzama yılı sözü de şu anlamda: Sizin sözleşmeniz altı yıl sonra bitecek. Ancak sözleşmenin feshedilmemesi halinde sizin sözleşmeniz 20 yıl daha uzamayacak. Birer yıl birer yıl uzayacak ve siz her bir yılın sonunda, üç ay önce bildirimde bulunmak şartı ile sözleşmeyi feshedebileceksiniz. Yani şimdilik en az altı yıl bekleyeceksiniz. Ondan sonra her yıl yeniden hakkınız olacak, karar sizin.