Yeni Yazısı > Yasa çıktı bile - 02.06.2014

Yasa çıktı bile
02 Haziran 2014

1 Temmuz 2014’te çıkacak yasa ile on yıllık kiracıların tahliyesi sağlanacakmış. Bu ne şekilde u yg u lanacak, b u kon u da düşünülen nedir?  Y.E.

[[HAFTAYA]]

Size yanlış bilgi vermişler diyerek yanıtıma başlayayım. Bir anda moralinizi mi bozdum, yoksa yükselttim mi, bilemiyorum. Kiracı iseniz elbette moraliniz bozuldu, kiralayan iseniz moraliniz tavan yaptı. Şimdi size nasıl yanlış bilgi vermişler ona bakalım.

Bu yasa çıktı bile, hem de 2012 yılında.

Maddenin ilgili bölümü şöyle: “... On yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzatma yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşulu ile herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.”

Madde bu ve 2012 yılının Temmuz ayından beri yürürlükte.

Ancak bu on sene, yasa çıktığı tarihte nasıl uygulanacak, mesele burada. Uygulaması şöyle: Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan sözleşmelerde, on yıllık uzama süresi dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl, on yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra uygulanır.

İşte sizin Temmuz 2014 tarihinde çıkacak dediğiniz yasanın iç yüzü. Kira sözleşmesi ilgili yasanın yürürlüğe girdiği Temmuz 2012 tarihinde sözleşme süresi on yıl ve daha uzun süre olmuşsa, kiralayan Temmuz 2014 tarihinden itibaren kiracının tahliyesini isteyebilecek. Bu çıkacak yeni bir yasa değil, halen yürürlükte olan bir yasa.