Uğur Okulları'ndan LYS-2 yorumu

ÖSYM'nin düzenlediği Lisans Yerleştirme Sınavı’nın üçüncü oturumu tamamlandı. İşte LYS-2 Fen Bilimleri sınavı ile ilgili Uğur Okulları Akademik Kurul üyelerinin, öğrencilerden aldığı bilgiler ışığında yapmış oldukları değerlendirmeler

Uğur Okulları'ndan LYS-2 yorumu

Uğur Okulları Akademik Kurul Üyesi FizikBölüm Başkanı Ahmet Akça:

"Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, fizik sınavı yorum ağırlıklı,öğrencinin lise boyunca öğrendiği bilgileri yordayan, bu bilgileri günlük hayat ve teknoloji ile birleştiren sorulardan oluşmuştur. Soruları ve soru köklerini dikkatle okuyan öğrencilerimiz daha az yanılgıya düşecektir. Sınavda ilk kez sorulan kısa cevaplı sorunun, öğrencilerin 9’uncu sınıfta gördükleri kuvvet hareket konusundan geldiği öğrencilerimiz tarafından ifade edilmiştir.
 
Son yıllarda ÖSYM tarafından yapılan fizik sınavlarında sorular matematiksel bağıntılardan çok yorum ağırlıklı öncüllü sorulardan oluşmaktadır. Bundan dolayı sınavlara hazırlanan öğrencilerin bu süreçte fizik dersinde öğretilen kavramları iyi analiz etmeleri ve bu kavramların günlük, hayat bilim ve teknolojideki yansımalarını gözlemlemeleri gerekmektedir.

Uğur Okulları Akademik Kurul Üyesi Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil:

Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre; sorular temel bilgileri içeren niteliktedir. Soruların zorluk düzeyi beklenildiği gibidir. Ayrıca önceki yıllarda çıkan sorularla benzerlik göstermektedir.  Müfredat dışı sorunun bulunmadığını ve soruların konulara dağılımlarının dengeli olduğu anlaşılmaktadır. Kısa cevaplı sorunun kimyasal bağlar konusundan geldiği öğrencilerimiz tarafından ifade edilmiştir. Sınava iyi hazırlanan öğrencilerin soruları çözmekte zorlanmadığını söyleyebiliriz.

Uğur Okulları Akademik Kurul Üyesi Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç Casim:

Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre biyoloji testinde müfredat dışı soru yer almamıştır. Konu dağılımının daha önceki yıllardaki gibi 9,10,11 ve 12’nci sınıf kapsamında olduğu ancak ağırlıklı olarak 11’nci sınıf müfredatının sorgulandığı görülmüştür. Öğrenciler biyoloji testinde kolay,orta ve zor dereceli sorular ile karşılaşmışlardır. Biyoloji sorularının bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgiyi ulaşma becerisini ölçerken bir kısmı yoruma dayalı olmuştur.Kısa cevaplı sorunun sinir sistemi konusundan geldiği belirtilmiştir."