Yeni Yazısı > Üçte iki şehir efsanesi - 04.06.2014

Üçte iki şehir efsanesi
04 Haziran 2014

12 daireli bir binada kat malikiyim. Binamızda bir müteahhit daire satın aldı. Şimdi kentsel dönüşümle yıkıp yeniden yapmak istiyor. Ancak sekiz daire buna razı diğerleri kabul beyanında bulunmuyor. Bu sekiz daire içinde müteahhidin üç dairesi var. Müteahhit biz sekiz bağımsız bölüm maliki olarak gerekli işlemlere imza atalım, üçte iki oy yeterli olacağından diğerleri de buna katılmak zorunda kalır diyor. Bu doğru mu? Ş.H.

[[HAFTAYA]]

Bakın şu akıl ve mantık dışı kentsel dönüşüm uygulamasının içinden ben çıkabilmiş değilim. Emin olun vatandaşın nasıl çıktığını da halen anlamış değilim. Zaten vatandaşın işin içinden çıkamayışı nedeni ile de istismara uğradığı, elindeki dairesini de birilerine kaptırdığı bir gerçek haline geldi. Nedeni çok ama sorunuzun konusu olan olayı açıklayayım. Müteahhit ne diyor, “Biz sekiz oya sahibiz, istediğimizi yaparız. Diğerleri istediği kadar karşı çıksın.” Birinci söyleyeceğim şey, peki sekiz bağımsız bölüm dışında kalan dört bağımsız bölümün malikinin mülkiyet hakkı ne oldu? Hiç tereddütsüz söyleyeyim, mülkiyet hakkı bertaraf edilemez. Mülkiyet hakkı anayasal haktır, rejimin asli kurallarındandır. Dolayısı ile öyle üçte iki oyla birilerinin malına el koyamazsınız. Şimdi geleyim ilgili yasa metnine. Kentsel dönüşüm yasasının üçüncü maddesinin ilgili bölümü şöyle: MADDE 3- (1) Riskli yapıların tespiti, bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç bakanlığa veya idareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Dikkat edin ‘malikler’ deniliyor. Yani tüm malikler. Yine dikkatinizi çekeyim, üçte ikiden söz yok. Peki üçte iki sözü nerede. Üçte iki sözü altıncı maddenin içinde. İşte altıncı maddede üçte iki sözü geçen bölüm:

MADDE 6- (1) Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri bakanlık, TOKİ veya idare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Üçte iki yukarıda açıkça görüldüğü gibi gayrimenkul üzerindeki bina yıkıldıktan sonrası için kanuna girmiş durumda. İşin başında yok. Sizin binada kat maliklerinin tümünün oyunu almalısınız.