Twitter'da hükümeti eleştiren öğrenci yurttan atılabilecek!

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği'nde tartışma yaratacak değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre; Twitter ya da Facebook'ta hükümeti eleştiren öğrenci yurttan atılacak. Toplu eylem yapan yurtlar ise bakanın kararıyla istediği süre boyunca kapatılabilecek

Twitter'da hükümeti eleştiren öğrenci yurttan atılabilecek!

Taraf gazetesinde yer alan habere göre basında ya da sosyal medyada hükümet aleyhine ifadeler kullanılması ceza nedenleri arasına alındı. Tartışma yaratacak diğer bir düzenlemeye göre ise en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışanlar veya sürekli geliri olanlar artık devlet yurtlarına kabul edilmeyecek. 

Yeni yönetmelikte mevcut düzendeki yasaklar tümü ile korunurken, ek yasaklar da getirildi. Yeni düzenlemeye göre devlet yurdunda kalan öğrencilere artık basın ve sosyal medyada YURTKUR ve diğer kamu kurumları aleyhinde 'gerçeğe aykırı beyan'larda bulunmak yasak. Ancak 'Gerçeğe aykırı beyan' ifadesinin kimin tarafından denetleneceği tartışma konusu.

Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya iletisinde yurt yemeklerinden şikayet eden ya da hükümetin üniversite politikasını eleştiren öğrenciye kınama cezası verilebilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, dolayısıyla yöneticileri aleyhine beyanda bulunmaya devam etmesi hâlinde aynı öğrenci yurttan atılabilecek.

Ayrıca Gençlik-Spor Bakanı artık 'Yurtta barınmakta olan öğrencilerin bu yönetmelik hükümlerine açık, aykırı davranışta bulunmaları' halinde (toplu protesto vb.) o öğrenci yurdunu kapatma kararı verebilecek. Yurdun ne kadar kapalı kalacağını da yine aynı bakan belirleyecek.

Devlet burslusu olarak ve iki anlaşmalar gereği kurum yurtlarında ücretsiz kalan öğrencileri belirleme yetkisi de bundan sonra YURTKUR'da değil Gençlik ve Spor Bakanı'nda olacak.

İSTEDİĞİ KADAR YATAĞI BOŞ TUTABİLECEK

Diğer bazı değişiklikler ise şunlar: Yurtlarda kantin işletmek için 'İlgili meslek kuruluşlarına veya Ticaret Odasına kayıtlı bulunmak’ şartı artık aranmayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı, istediği üniversite yurdunda istediği kadar yatağın, istediği kişilerce kullanmak üzere boş tutulmasını sağlayabilecek.

Mevcut yönetmeliğe göre taksirli suçlar hariç haklarında mahkumiyet bulunanlar ile yurda girme şartlarını sonradan kaybetmiş öğrencilerin yurtlarla ilişkisi süresiz kesiliyordu. Dünkü yönetmelikle buna, “yurda giriş şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar” da eklendi.