Türban savaşının 1'inci siperi düşmek üzere...
12 Ekim 2010

Eğer sabırlıysanız... Bir toplumun nabzını iyi tutabiliyorsanız... İstediğiniz herhangi bir konuyu, sürekli tartıştırarak, insanları konuşturarak, eninde sonunda arzuladığınız şekle sokabilirsiniz.

Batı dünyasında çok kullanılan bu yöntemi şimdilerde, Başbakan Erdoğan türban konusunda uyguluyor. Önce anayasayı değiştirmekle yola çıktı.

Bence iyi hazırlanılmamış bir formülle hareket etti ve başaramadı. Şimdi, siper savaşı yapıyor.

Teker teker siperleri çökertip, sonunda istediğini elde etmeye çalışıyor.

İlk siper, laik kamuoyunun vicdanının dahi pek kabul edemediği üniversitelerdeki yasak konusuydu.

Bugün gelinen noktaya bakacak olursak, üniversitelerdeki yasak yavaş yavaş eritiliyor. Bunun başlıca nedeni de, üniversite yasağının mantıksızlığı, kamuoyunda kabul görmemesi. Adeta zorla sürdürülmesi.

Laik kesim ise, hiç yerinden kıpırdamıyor.

[[HAFTAYA]]

Savunulması en zor siper olan üniversiteleri, adeta inanmayarak korumaya çalışıyor. Zira, “bunu kaybedersek, sonraki siperler de düşer” mantığıyla hareket ediyor. Oysa her geçen gün, üniversitelerdeki yasak kendi kendine büyük bir savaş verilmeden eriyor. Vicdanlar kabul etmediğinden dolayı bu siper ha düştü ha düşecek.

İkinci siper türbanla hizmet verme serbestisi...

Üniversitelerdeki yasağın aşılmasından sonra sıra ilk-orta-liselere ve türbanın hizmet veren mesleklerde de serbest bırakılmasına gelecek. Asıl savaş orada yaşanacak. Sağlık sektörü, yargı gibi alanlar başta olmak üzere, üniversite mezunları okudukları alanlarda mesleklerini icra etmek isteyecekler.

O zaman ne diyeceğiz?

“Okumasaydın” deyip kapıyı kapatacak mıyız?

Kadın doktor bir erkeği muayene etmeyecek, erkek bir cerrah bir kadını ameliyat etmeyecek mi?

Yoksa, bu ikinci siper daha iyi tahkim edilerek, üniversiteye başörtüsüyle girenler belirli meslekleri türbanlı icra edemeyeceklerini bilerek mi okuyacaklar?

Sıra ilk-orta ve liselere geldiğinde ne olacak?

Bence bu konu üniversitelere türbanlı sokmama mücadelesinden çok daha önemli.

Üçüncü siper devlet daireleri

Üçüncü siperde ise, devlet dairelerinde, bürokraside başörtüsüyle görev yapabilmek ve son aşamada TBMM’ye girebilmek savaşı yaşanacak. Türban dini ilkelere inancı gösteren, ideolojik bir sembol.

Türbanlı bir polis, asker veya savcı-yargıç, kendi kadar inançlı olmadığını gördüğü veya hissettiği kişiye nasıl yaklaşacak?

Tarafsız olmasına imkan var mı?

Amerika veya Avrupa’da da din unsuru son derece önemli. Ancak din bu alanlara kesinlikle sokulmuyor.

Anlayacağınız, türban-başörtüsü siper savaşları daha çok uzun süre hayatımızın bir parçası olacak.

Ya uzlaşılacak ya da türban kazanacak...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, laik kesimin kendi kendini düşürdüğü bu tuzağı çok net şekilde görüyor. Bundan dolayı da, kaybedilmek üzere olan üniversiteler siperinde fazla ısrar etmemeye ve yasağın yavaş yavaş kalkmasını görmezden gelmeye başladı. O da, bu siperin savunulamayacağını görüyor. Toplum vicdanının, devletin genç insanlara nasıl giyinilmesi gerektiğinin dersini vermesini kabul etmediğini hissediyor.

Enerjisini “kaybetmeye mahkum olduğu bir siper savaşında” harcamak istemiyor. Aksine, daha çok önem verdiği ve kamuoyunu daha kolaylıkla arkasına alabileceği 2’nci-3’üncü siperlere bırakmaya hazırlanıyor.

Bence de doğrusunu yapıyor.

Neden doğru biliyor musunuz?

Türk toplumu tahminlerin de ötesinde bir hızla dönüşüyor. Artık yasal engeller veya yasaklarla bazı kurallar yaşatılamıyor.

Artık insanlar günlük yaşamlarında ne giyeceklerine kendi kendilerine karar vermek istiyorlar. Bugüne kadar dindar kesim çok ödün verdi. Şimdi sıra laik kesimde.

Laik yaşamın ne anlama geldiğini yeniden düzenlemek ve Türkiye’nin laik sistemini yeniden ele almak zorundayız. Uzlaşmak zorundayız. Eğer mantıklı isteklere göz yumarsak, bu ülkenin laikliğini tehlikeye atmayız. Israrla en mantıksız beklentilerimizi dahi dayatırsak, uzun vadede kaybederiz.

Anayasa Mahkemesi’nin değişeceğini, yargının, askerin ve polisin yaklaşımının farklılaşacağını, iktidarların daha uzun yıllar boyunca muhafazakar partiler tarafından paylaşılacağını düşünürsek, gerçekçi davranmak ve uzlaşı aramaktan başka çaremiz yoktur.