Tüm mal varlığınızla sorumlu olursunuz
15 Haziran 2014

Babamdan 15 yıldır ayrı yaşayan biriyim. Zorla biriktirdiğim parayla aldığım bir dairem var. Babamın ise duyduğum kadarı ile bankalara yüklü kredi kartı borcu var. Babamın ölümü halinde bana veya evime yansıyacak bir durum olur mu? ? A.K.

[[HAFTAYA]]

Bir kimsenin ölümü halinde terekesi mirasçılarına kalır. Tereke dediğimiz şey tüm varlıktır. Bunun içinde aktifler de vardır pasifler de. Yani mal varlığı mirasçılarına kaldığı gibi borçları da mirasçılarına kalır. Dolayısı ile babanızın ölümü halinde bankaya olan borçları size kalacak. Şayet tek çocuk değilseniz, kaç kardeşseniz hepiniz müteselsilen bu borçtan sorumlu olacaksınız. Bu durumda sizden talep edilecek borç ödenmezse elbette eviniz riske girecek. Ancak miras bırakanın borçlarından kurtulmanın yolu vardır o da üç ay içinde mirası reddetmektir. Miras reddolunduğu takdirde mal varlığı var ise bunlardan yararlanılmaz, dolayısı ile de borçlarından sorumlu olunmaz. Mirasın reddi sulh hukuk mahkemesine yapılan taleple olur. Bu halde mirası reddeden, miras bırakandan daha önce ölmüş addolunur ve buna göre işlem yapılır. Böyle bir taleple açılan dava öyle senelerce sürecek bir dava değildir bir celsede biter, bu bir tescildir. Bazı hallerde mirasçılar annebabalarının borçlarını kabullenir, onların borcu bizim sorumluluğumuzdur derler ve borcu ödeme eğilimi gösterirler. Ancak bazıları da bu borcu yüklenmezler, bu halde de mirası reddetmek şarttır.