Yeni Yazısı > Torba yasanın size yararı yok - 28.02.2011

Torba yasanın size yararı yok
28 Şubat 2011

2004 yılında bir arkadaşım araba alırken kredi kullandı ben de kefil oldum. Ancak arkadaş borcunu ödemedi, araca el kondu ama benim de maaşıma haciz geldi. Şimdi çıkması beklenen torba yasadan yararlanabilecek miyim? Ç.A.

Değerli okuyucularım aslında torba yasa deyimi ve kavramı hatalıdır. Her yasa değişebilir ama değişiklik bu ilgili yasa için yapılır. Ancak son zamanlarda moda oldu, bir değişiklik yasası çıkıyor bunun her maddesi ayrı bir kanunun ayrı bir maddesini değiştiriyor. Sonra yeni halini bulma ihtiyacı doğduğunda torba yasanın tekrar tekrar tamamını okuyup ilgili değişikliği bulmaya çalışıyorsunuz. Yani samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Birbiri ile ilgisiz tomar tomar yasa, içinden çıkabilene aşk olsun.

[[HAFTAYA]]

Üstelik çok kısa bir süre içinde temel yasaların tamamı değişmişken. Temel yasaların tümü ile değişmesi de hatadır. Evet toplum yaşayan bir bünyedir, devamlı gelişir yasaların da gelişen topluma uyması lazım, yasalar toplumun gerisinde kalmaz. Ancak bu ilgili yasanın gerekli maddelerinin zaman zaman değişmesi şeklinde yapılır. Tüm temel yasaları tümden değiştirmek iyi bir politika değildir. En yakın örneği Türk Medeni Kanunu’dur. Değişeli dokuz sene oldu, aile konusunun hâlâ içinden çıkamıyoruz. Toplum böyle şoka uğratılmamalı, toplum yapısına aykırı kanun yapılmamalı. Şimdi diğer temel yasaların oturması için kimbilir kaç sene sarsıntı yaşayacağız. Üstelik son çıkan yasalar da özürlü çıkmaktadır. Şimdi nihayet geleyim okuyucumun sorusuna. Hayır torba yasada size af yok. Af, kamu alacakları için, sizinki özel ilişki. Üstelik kamu alacakları da tümden ortadan kalkmıyor, ceza faslı kalkıyor faiz yeniden hesaplanıyor.