Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve etkileri

Modern tıbbın en önemli araçları olan gelişmiş görüntüleme yöntemlerinin bazıları gereksiz kullanıldığında zararlı olabiliyor ancak gerkli olduğunda ise hayat kurtarıyor

Tıbbi görüntüleme yöntemleri ve etkileri

Ultrason: Ses dalgalarıyla çalışıyor ve bu nedenle tamamen zararsız.

Bilgisayarlı tomografi: X ışını yani radyasyon kullanılıyor. Bu nedenle potansiyel zararı var. Verilere göre, bir göğüs CT taramasına giren hasta, göğüs röntgeninin yaydığı radyasyonun 100 katı bir doza maruz kalıyor.

Manyetik Rezonans (MR): Dokulardaki hidrojen protonlarının, manyetik ortamda dışarıdan bir elektromanyetik dalgayla (zararlı olmayan) uyarıldıktan sonraki davranışlarını görüntülüyor. Bugüne kadar olumsuz bir etkisi gösterilmemiş.

Nükleer tıp: Vücuda dışarıdan radyoaktif bir madde veriliyor ve vücuttaki dağılımı araştırılıyor. Özellikle tanı amaçlı tiroid, böbrek ve kemik hastalıklarında (kemikte metastaz aramak için) kullanılıyor.

Pozitron Emisyon Tomografi (PET): Kanser tanısında ve evrelemesinde çok yaygın kullanılıyor.

Röntgen: İnsan vücudunu iki boyuta indirip inceliyor. Röntgen de hastayı radyasyona maruz bırakır. Tek bir inceleme için doz düşük kalırken, tetkik tekrarlandıkça risk artıyor.