Yeni Yazısı > Süreler çeşitli - 24.06.2014

Süreler çeşitli
24 Haziran 2014

Kardeşimin işyeri vardı, ben vekaletname alarak işyerini yönettim. 2008 yılında vekaletten azledildim. Vekaletname son buldu. Benim vekaleten yapmış bulunduğum işlemlerin zamanaşımı nedir? Bankalarda da bu vekaletname ile işlemler yaptım, bunların ayrıcalığı var mıdır?   M.G.

[[HAFTAYA]]

Bir kimse yasalar çerçevesinde her türlü hukuki işlemleri yapar. Ancak istenildiği takdirde bir kimse bu hakkını bizzat kullanmaz, birini vekil tayin eder ve vekil, vekaletname ile aldığı yetkiyi kullanır. Bu yetkisini kullandığı zaman işlem vekil adına yapılmış olmaz, işlem vekaletname veren kimse adına yapılmış olur. Zira yapılan işlemin altına imza atılırken tek başına vekilin adı yazılmaz. Vekaletname verenin adı yazılır, altına vekil sıfatı ile olduğu yazılıp vekilin de adı altına yazılıp öyle imzalanır. İşlem asil adına yapılmıştır. Dolayısı ile böyle bir durumda yapılan her işin yasa dışı olabileceği ve zamanaşımının tek tek inceleneceği düşüncesi biraz yersiz endişedir. Vekaletname ile iş yaparken akla gelen en yaygın uygulama sahte vekaletname kullanma suçudur ki, vekaletname sahte olmadığı müddetçe suç unsuru çok yaygın olarak düşünülmez. Vekaletnamede bulunan yetkilerin aşılması da söz konusu olabilir, bunda dahi muhtelif ihtimaller söz konusu olabilir ki bu bazı hallerde hukuki ihtilaf (tazminat konusu) konusu olabilir bazı hallerde de cezai yönü olabilir. Cezai yönden takibi şikayete bağlı suçlarda şikayet müddeti altı aydır. Kamu davaları için süre daha uzundur ve muhteliftir. Hukuk ihtilaflarında ise yine muhtelif ihtimalleri saymak mümkün değildir, ancak hukuk ihtilaflarında zamanaşımı veya hak düşürücü süreler çeşitlidir. Hukuk davalarında genel zamanaşımı süresi olayın oluşumundan sonraki 10 yıldır, bazı olaylarda öğrenme tarihinden itibaren bir yıldır. Bazı olaylarda (örneğin trafik kazaları ile ilgili davalarda) iki yıldır.

Yukarıda anlaşılacağı gibi size bir tek zamanaşımı süresinden söz etmem mümkün değil. Olaylar ortaya çıktıkça her olayın özelliğini göre zamanaşımı veya hak düşürücü sürenin irdelenmesi gerekir.