SSK'dan önceki doğumlarda borçlanma yapılamıyor
20 Şubat 2011

Soru: Annem 1964 doğumlu. 1986’da Bağ-Kur’lu oldu. 2 yıl Bağ-Kur hizmetinden sonra, 2002’den beri SSK’lı olarak çalışıyor. 1989 ve 1996 doğumlu iki çocuğu bulunuyor. Doğum borçlanmasından faydalanabilir mi? Anıl ERKAN

[[HAFTAYA]]

Cevap: Doğum borçlanmasından sigortalı çalışan kadınlar yararlanabiliyor. Anneniz Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya tescilini yaptırmadan önce doğum yaptığından, maalesef doğum borçlanmasından yararlanamaz. Anneniz 20 yıl sigorta, 5150 gün prim ve 43 yaş şartlarına tabi. Prim ödemesini 5150 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir.

Taşıt Vergisi’ni af kapsamında takside bağlatıp taşıtın muayenesini yaptırabilirsiniz

Soru: Kasım 2005’te bir araç satın aldım. Sadece 2008 yılı ve 2011 Ocak vergisini ödedim. Geçmiş dönemin tüm vergileri duruyor. Faizleriyle birlikte bu cezalar 3700 lira görünüyor. Vergi borcundan dolayı araç muayenesini yaptıramıyorum. Bir de trafik cezam var. Torba yasadan yararlanabilir miyim? Nihal KARABULUT/İstanbul

Cevap: Mali af yasası tüm sorununuzu çözüyor. Vergi borcundan kurtulmanız mümkün. Aftan şu şekilde yararlanacaksınız: - Kanun yayımlandıktan sonra 2 ay içinde taşıtınızın bağlı olduğu vergi dairesine yazılı başvuru yapın. - Vergi borcunuzun aslı ile borcun vade tarihi ile kanunun yayımlandığı tarih arasındaki enflasyon oranında hesaplanan gecikme zammını 3 ay içinde ödeyin. - Taksitle ödemek istendiğinde ilk taksit kanun yayımlandıktan sonra 3 ay içinde olmak üzere 12 ayda 6 taksitte yüzde 5, 18 ayda 9 taksitte yüzde 7, 24 ayda 12 taksitte yüzde 10, 36 ayda 18 taksitte yüzde 15 faiz uygulanacak. - Taşıtın vergi borcunu af kapsamında takside bağlatanlar, vergi borcu aranmadan fenni muayene yaptırabilecek. Borcunuzu takside bağlattığınızda otomobilinizin muayenesini yaptırarak, trafikten kaçmaktan da kurtulacaksınız.

Köprü, paralı yol, tünel geçiş cezaları da af kapsamında

Soru: Köprüden kaçak geçenlere yazılan cezalar aftan yararlanıyor mu? M.A.

Cevap: Paralı köprü, otoyol, tünel geçişlerinden ücret ödemeden geçenlere kesilen idari para cezaları af kanunu kapsamında. Köprüden ücret ödemeden geçişte, geçiş ücreti ve geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası kesilmektedir. Af yasası ile 31 Aralık 2010’dan önceki dönemlere ilişkin 12 lira ve altında olan geçiş ücreti borçları ve tutarı 120 lirayı aşmayan idari para cezaları silinecek.

Borcundan dolayı dosyası kapanan isteğe bağlılar aftan yararlanamıyor

Soru: 1 Ocak 1954 doğumluyum. Haziran 1998’de isteğe bağlı Bağ-Kur’lu oldum. Yalnızca bir ödemem mevcut. Daha sonraki ödemelerimi gerçekleştiremedim. Aftan yararlanabilir miyim?  Havva MÜFTÜOĞLU

Cevap: Kasım 2010 ve önceki aylara ait olup, af kanununun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan ve ödeme imkânı ortadan kalkmamış bulunan isteğe bağlı prim borçları, af kanunundan yararlanıyor. 1 Ekim 2008’e kadar olan uygulamada, toplam üç aylık Bağ-Kur prim borcu ödenmediğinde, isteğe bağlı sigorta dosyası primi ödenen son ay itibarıyla kapatılıyor ve prim tahakkuku yapılmıyordu. Haziran 1998’de başlayan isteğe bağlı sigortanızda üç aydan fazla prim borcu nedeniyle, dosyanız son prim ödediğiniz ay sonu itibarıyla kapatıldığından, bugün aftan yararlanacak prim borcunuz bulunmuyor. Maalesef aftan yararlanamıyorsunuz.

Emlak Vergisi borçları af kanunundan yararlanıyor

Soru: Belediyelere olan Emlak Vergisi borcu da aftan yararlanıyor mu?  Hacı ALİ

Cevap: Belediyelere ödenmekte olan Emlak Vergisi borçları da af kanunundan yararlanıyor. Kanun yayımlandıktan sonra 2 ay içinde yazılı olarak başvuru yaparak, 3 ay içinde Emlak Vergisi aslı ile Emlak Vergisi’nin vade tarihinden kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon oranında hesaplanan gecikme bedelini ödemeniz gerekiyor. Böylece borcunuza işletilen ve borcun asıl bölümünü teşkil eden gecikme zammı borcunuzun tamamı silinecek. Borcunuzu ikişer aylık dönemlerde olmak üzere 12 ayda 6 taksitte yüzde 5, 18 ayda 9 taksitte yüzde 7, 24 ayda 12 taksitte yüzde 10 ve 36 ayda 18 taksitte yüzde 15 faizle ödeyebilirsiniz.

Torba yasa işçiyi işveren gibi prim ödeme derdinden kurtarıyor

Soru: Türk işadamlarının Türki devletlere çalıştırmaya götürdükleri işçiler, sigorta primlerini isteğe bağlı olarak kendileri ödüyor. Ödedikleri primler de Bağ-Kur’a sayılıyor. Yurtdışında oldukça zor şartlar altına çalışan ve primini cebinden ödeyen, ödediği prim de işadamı gibi Bağ-Kur’a sayılan işçilere yapılan haksızlık, torba yasa ile düzeltildi mi? Düzeltileceği söyleniyordu.  Murtaza ULU

Cevap: 1 Ekim 2008’de yürürlüğe konan uygulamaya göre; aramızda sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işadamlarımızın, söz konusu işlerde çalıştırmak üzere götürdüğü Türk işçilerinin kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primi işverence ödeniyor. İşçi de kendini emekli edecek uzun vadeli sigorta kollarına, isteğe bağlı sigortalı olarak cebinden kendisi prim ödüyor. İsteğe bağlı sigortalılar yüzde 32 oranında prim öderken, bunların genel sağlık sigortası primi işverence ödendiğinden, isteğe bağlıya yüzde 20 prim ödüyor. Ancak, isteğe bağlı prim ödemeleri 4/b’ye (Bağ-Kur) sayıldığından, işçi olarak çalışanın, işveren gibi prim ödemesi haklı şikâyetlere yol açıyordu. İşçinin işveren gibi prim ödeme saçmalığı torba yasa ile giderildi. Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren isteğe bağlı prim ödemeleri 4/a‘ya sayılacak.

Bağ-Kur’a 1987’den kayıt yaptıramazsınız

Soru: 1987’den beri Maliye kaydım ve oda kaydım kesintisiz olarak devam etmektedir. Fakat Bağ-Kur tescilim 2000 yılından beri yapıldığından geçmişe dönük Bağ-Kur borçlanması yapabilir miyim?  M.Emin VARAN

Cevap: Sizin gibi Bağ-Kur’a süresi içinde kayıt ve tescilini yaptırmayanlara, kayıtlarını yaptırmaları için belli süre verildi ve belirtilen sürede kaydını yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü 4 Ekim 2000’den itibaren başlatıldı. Bugün için, Bağ-Kur’a 1987’den kayıt yaptıramazsınız.