Sevinç Eğitim Kurumları eğitim uzmanları 2017 LYS-2'yi değerlendirdi

2017 LYS-2 Fen Bilimleri soruları bugün öğrencileri terletti. İşte Sevinç Eğitim Kurumları eğitim uzmanlarından LYS-2 değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları eğitim uzmanları 2017 LYS-2'yi değerlendirdi
İşte o değerlendirme:

SEVİNÇ OKULLARI FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAMZA ÇELEBİ:

"2017 LYS-2 Fizik testinde geçen seneye göre daha fazla sözel sorulmuş olup, sorular lise müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Testte müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Sınavda ifade olarak özgün sorulara yer verilmiştir. Soruların zorluk derecesi orta düzey olup, işlem sorularına göre yorum sorularının ağırlıklı olduğu bir sınav olmuştur. Sınavda sorulan açık uçlu soru net bir soru olup bilgi düzeyindedir. Sınavda 11. Sınıf müfredatının 2. dönemine ait manyetizma konusundan soru sorulmamıştır. Sınav genel olarak kolay denilebilecek zorluktadır.

SEVİNÇ OKULLARI KİMYA BÖLÜM BAŞKANI TUNCAY KIRMACI:

2017 LYS-2 KimyaTesti soru yapısı ve sınavın zorluk düzeyi önceki yıllarla paraleldi. Sorular 9, 10, 11 ve 12.  sınıf müfredatını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup müfredat dışı soru sorulmamıştır. Bunun yanında Organik Kimya sorularının sayısı daha azdı ve organik tepkime sorusu yoktu. İşlem gerektiren soru oranı yaklaşık olarak sınavın %20si kadardı.

Bu yıl ilk kez uygulananaçık uçlu soru (Kovalent Bağ) kolaydı ve temel düzeyde kimya bilgisi gerektiriyordu.Sorular Sevinç Okullarında sorduğumuz sorularla paralellik göstermiştir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin kimya dersi sorularında sorun yaşamadan başarılı olacaklarını düşünmekteyim.

SEVİNÇ OKULLARI BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI ÖZLEM SARI:

2017 LYS-2 Biyoloji testisorularının lise müfredatına uygun ve bir önceki senelere  benzerlik gösteren  soru tiplerini içeren; konu dağılımı bakımından da önceki yıllarla uyumlu bir sınav  olduğu gözlenmiştir.
Açık uçlu sorulan biyoloji sorusu öğrencilerin rahatlık bilebilecekleri bir olayın açıklamasının verilip bu olayın adının sorulmuş olduğu bir soruydu.  

Bu seneki sınavda örnek deney verilip buna dayalı yorum soruları ile insan fizyolojine ait yorum soruları da bulunmaktadır. Ayrıca 2017 YGS sınavında yer alan konulara ait sorular da LYS biyoloji testi içerisinde yer almıştır."