Yeni Yazısı > Satıcı ilgilenmeli - 24.10.2010

Satıcı ilgilenmeli
24 Ekim 2010

 Bir ev almaya kalktım. Bunun için kredi alacaktım ancak evin üzerinde 4 liralık ipotek olduğunu gördüm. Bu nedenle kredi alamadım. İpotek konalı yaklaşık yirmi sene olmuş ama ipotek hâlâ görünüyor. Bu ipotek nasıl kalkar? D.T.

[[HAFTAYA]]

İki ihtimali düşünüyorum. Birincisi ipotek koyan kişinin belli olması hali. İpoteğin kaldırılması talebinde bulunulur, şayet ipoteği gerektiren borç ortadan kalkmış ise ipotek alacaklısının talebi ile ipotek kalkar. Şayet borç hâlâ duruyor ise ipotek alacaklısının alacaklı olduğu faiz hesaplanır, borç kapatılır, ipotek kalkar. Ancak ikinci ihtimal var ki sizinkinde bu halin bulunduğunu görüyorum. Burada ipotek alacaklısı tanınmıyor. Bu halde ipoteğin kaldırılması için iki yol vardır. Birincisi mahkemede dava açmak, ikincisi İcra İflas Kanunu hükümlerine göre ipoteğin kaldırılması talebi ile takip yapmaktır. Her iki halde de ipotek sözleşmesi hükümlerine göre nihai borç hesaplanır, bu para depo edilir, ipoteği kaldırılır. Bunu bir meslektaşımın takip etmesinde yarar vardır. Ancak bu işlem anlaşılacağı gibi hemen sonuçlanmaz, biraz zaman ister. Bu süreci siz değil satıcı başlatacak ve yine bu süre için alıcı ve satıcı satış konusunda anlaşmış ise bir satış vaadi sözleşmesi yaparak ileride gayrimenkulün alımını teminat altına alabilirler. Bu işi yapmak satıcının da menfaatinedir, zira her alıcı bu problemle karşı karşıya kalacaktır.