Yeni Yazısı > Salt çoğunluk yetmez - 21.06.2014

Salt çoğunluk yetmez
21 Haziran 2014

30 bloktan oluşan bir sitede daire sahibiyim. Uzun zaman geçici yönetimle yönetilen sitede yönetim teşkilatı kuruldu. Blok yöneticileri seçildi, bunlardan oluşan temsilciler kurulu muhtelif kararlar aldı. Ancak çok az sayıda blokta yönetici salt çoğunlukla seçildi, büyük çoğunluğunda yöneticiler iki-üç oyla seçildi. Bunlar temsilciler kuruluna katıldı. Bu yolla oluşan temsilciler kurulunun karar alma imkanı var mıdır?  H.E.

[[HAFTAYA]]

Okuyucumun sorusu sadece toplu yapılarda değil, kat mülkiyeti mevzuatına dahil tüm binalarda önemli bir problemdir. Problem şuradadır. Yönetici, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Yani bir anayapıda 10 bağımsız bölüm varsa, bunların altısı bir kişiye oy vermişse, bu kişi yönetici olarak seçildi anlamına gelmez. Oy veren altı bağımsız bölüm malikinin arsa payı toplanacak ve arsa payı oranı yüzde 50’yi geçiyor mu geçmiyor mu diye bakılacak. Arsa payları eşit olmadığı için yarıdan bir fazla oy aynı zamanda yarıdan fazla hisse anlamına gelmiyor. Arsa paylarının toplamı bazen yarı hissenin yani yüzde 50 payın altında kalıyor. Dolayısı ile yönetici seçimi yasal olmuyor. Ancak tatbikatta, bu iki nisaba birden bakıldığı çok az seçim var. Peki bu durumda ne olur? Yasal nisap olmadan seçilen yönetici görev yapar. Bağımsız bölüm maliklerinden biri seçim maddesinin iptalini dava ederse, mahkeme buna bakar. Yasal nisap yoksa seçim maddesini iptal eder. Ancak mahkeme iptal kararı verene ve karar kesinleşene kadar yönetici görev yapar ve yaptıkları geçerlidir. Okuyucumun olayında da yasal nisapla seçilmeyen yöneticiler için alınan karar mahkemece iptal olunana kadar yönetici olarak görev yapacaklardır. Şayet haklarında dava açılmazsa da görevlerine yeni bir seçim yapılana kadar devam edeceklerdir. Yönetici bir yıl için seçilir. Sonra yeniden seçilme imkanı vardır. Ancak toplu yapılarda kat maliklerinin iki yılda bir toplanma imkanı da vardır. Bu halde yöneticinin bir yıl için seçilmesi şartının açıklanması gerekir, bu açıklama ise bende yoktur.