Yeni Yazısı > Sağlam basmak - 25.06.2012

Sağlam basmak
25 Haziran 2012

Ankara, temkinli ve dikkatli.
Siyasetin bütün kurumları aynı hassasiyet içinde.
Hayrettir, bu sefer medya bile sorumluluk sergiliyor.
Ortak tavrımız güzel.
- Hiç acele etmiyoruz.
- Fevri davranmıyoruz.
- Hamaset değil hakikat peşindeyiz.
Bütün teknik bilgileri, belgeleri ve bulguları topluyoruz.
Dünya kamuoyu’nun karşısına sağlam argümanlarla çıkacağa benzeriz.

[[HAFTAYA]]

* * *
Ana muhalefetin katkısı da herhalde gözünüzden kaçmıyordur.
Katkı diyorum, çünkü iktidarın sıkıntısını pekala paylaşmaktadır.
Esasen CHP, alışageldiğimiz o muhalefet biçimi’ni terketmiş ve yeni bir yörüngeye oturmuştur.
Aksi halde iktidarı şimdi köşeye sıkıştırır, verip veriştirirdi.
Hayır.
Kürt meselesindeki tavrından da anlaşılacağı üzere, artık yeni bir CHP ve yeni bir muhalefet biçimi var.
Bence doğru yoldadır.
* * *
Siyasetteki bu basiretli duruş, sokaktaki vatandaşa da yansımış olacak ki, herkes soğukkanlı düşünüyor.
Evet.
Asalım-Keselim diyen yok ama Suriye’yi bir şekilde mutlaka cezalandıralım diyen çok.