Ruhlar karşılayacak mı?

Bazı kaynaklarda şöyle yazar: “Allah'ın yedinci katgökte, Beyda isminde bir evi vardır. Müminlerin ruhları onda toplanır. Dünyadan biri öldüğünde, ruhlar onu karşılayıp dünyadaki durumları ondan sorarlar. Dışarıdan (gurbetten) gelen birisinden sorulduğu gibi...”

Ruhlar karşılayacak mı?

ÖMER ÇELAKIL

RUHLAR İŞİTİR Mİ?

Müslim ve Buhari, Enes (r.a)’dan şöyle rivayet etmişler: Peygamberimiz Bedir ölülerinin yanı başlarında durdu. Onlara seslenerek: ´Ey filanın oğlu filan. Rabbinizin size vaad ettiğini hak olarak buldunuz mu? Çünkü ben Rabbimin bana vaad ettiğini hak olarak buldum. Hz.Ömer (r.a) : “Yâ Resulullah, nasıl ruhsuz cesedlerle konuşuyorsunuz, dediğinde Resulullah: “Siz onlardan daha fazla işitici değilsiniz. Yalnız onlar bana cevap veremezler” dedi. Başka bir rivayette ise ölen kişinin ruhu defnedilirken kendisini dışarıdan izler: “Her ölünün ruhu meleğin elinde kalır. Yıkanan cesedine nasıl yıkanıyor, nasıl kefenleniyor, kabre doğru nasıl götürülüyor, diye hepsini müşahede ediyor (görüyor)” Şöyle derler: Bir kimse tanıdığı kişinin mezarına gelip selam verirse, mezardaki de onu tanır ve selam verir. Tanımadığı kişi kabrin başına gelip selam verirse, onun da selamına cevap verir (Beyheki)

RUHUN YÜKSELİŞİ

İmam-ı Gazali’nin eserinde şöyle anlatılır: ... Melekler, (iyi kişinin) ruhunu Cennet ipeklerinden bir ipeğe sararlar. O sa’id olan kimsenin ruhu, bal arısı kadar insan şeklindedir. Aklından ve ilminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Dünyada ne yapmış ise, hepsini bilir. O melekler, bu ruhla beraber semaya doğru uçarak yükselirler. Bu yükselmeyi bazı ölü bilir, bazı ölü ise bilmez. Böylece, önceki geçmiş Peygamberlerin ümmetlerini ve yeni ölmüş olanları, bir yere yayılmış olan çekirgeler gibi görerek geçerler ve birinci kat sema olan dünya semasına varırlar... İbn-i Mübarek, İbn-i Amr’den nakline göre şöyle demiştir: “İyilerin ruhları beyaz kuşlar suretinde Arşın gölgesindedirler. Kötülerin ruhları ise yedi kat yerin altındadırlar. Başka bir rivayete göre: “Bazı ruhlar, cennet kapısında olurlar. Bazıları da kabirde ateş içinde hapsolur. Bazıları da yerde kalır, yüksek makamlara çıkamaz. Çünkü süfli bir ruh imiş. Ve arz. (Yerdeki) süfli ruhlar, semavi (göksel) ruhlarla bir araya gelemez. Tıpkı dünyada bir araya gelemedikleri gibi. Ruh, bedenden ayrıldıktan sonra, benzer arkadaşlarına ve yaptığı amellere (işlere) kavuşur. Çünkü, insan sevdiği (kişi veya ameller) ile beraber olur.... Bazıları da kandan bir nehir içinde olurlar. Demek ki, iyi ve kötü ruhlar için yalnız tek bir yer yoktur. Hepsinin de yer ve makamlarının değişikliğine göre, kabirlerdeki cesedleriyle ilişkileri vardır. Ki hak ettiği azap ve nimeti görsün....” Karazi’den gelen bir rivayete göreyse ölüm anında Ruh kişinin ağzına kadar gelip bedenden çıkmak ister.

KUR'AN'IN MUCİZE SIRLARI

12:99 numaralı ayetin mucizesi

Müslüman ülkeler arasında önemli bir yeri olan Mısır çok özel bir tarihe sahiptir. Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Mısır 1882 yılında (Hicri 1299) İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Çok şaşırtıcıdır ki Kur’an’da tam da 12:99 numaralı ayette ‘Mısır’a girin’ ifadesi yer alır. Yani ayetin numarası 12:99 (hicri 1299) (miladi 1882) Mısır’ın işgal edilmesine işaret ediyor olabilir. Müslüman bir ülkenin yabancılar tarafından işgal edilmesi tüm Müslümanları ilgilendiren önemli bir olaydır. O nedenle Mısır’ın işgal yılına gizlice işaret ediliyor olabilir. Tabii ki ayette açıkça İngiliz işgalinden bahsedilmiyor. Sadece gelecekte yaşanacak tarihi bir olayın yüzyıllar öncesinden Kur’an’da işaret edildiğini düşünüyoruz.

Mitch Felaketi 1998

Son 200 yılın en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilen Mitch fırtınası yüzünden yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. Yani Katrina felaketinden bile kat kat fazla kişi öldü. Bu olay hicri 1418 yani miladi 1998 yılında yaşandı. Çok ilginçtir ki doğal afetlere işaret eden ayetleri incelediğimizde tam da 14:18 numaralı ayette fırtınadan bahsediliyor. Fark ettiyseniz Mitch fırtınasının gerçekleştiği hicri 1418 yılı ile fırtınadan bahseden ayetin numarası aynı. Eğer Kur’an’da yüzlerce defa ‘fırtına’ kelimesi geçseydi sayılardan birisi tesadüfen denk gelebilirdi. Fakat ‘fırtına’ kelimesi nadir geçer. O yüzden 14:18 numaralı ayetin geleceği haber veren mucizevi bir işaret taşıdığını düşünüyoruz.

Ay’ın gizemli arka yüzü

Kur’an’da yan yana geçen kelimelerin mucizevi bağlantılarından bahsetmiştik. Örneğin ‘balık’ kelimesinin sık geçtiği ayetlerde ‘unutmak’ kelimesi de sık geçiyor. Bugün balıktaki Omega-3 yani balık yağının hafızaya iyi geldiği ve unutmayı önlediğini biliyoruz. Aynı şekilde ‘ışık’ ve ‘ses’ gibi kelimelerin sık geçtiği ayetlerde ‘dalga’ kelimesi de sık geçer. Bilim adamları ışık ve sesin dalga yapısını yakın dönemde keşfetmiştir.

Ay’ın arkası görünmez

Kur’an’da Ay’dan bahseden ilk ayet Bakara 189. ayettir ve aynı ayette ‘arkası’ kelimesi geçiyor. Çok ilginçtir ki Dünya’dan bakınca Ay’ın hep ön yüzü görünür arkası görünmez. Bilim dünyası Ay’ı ancak 1609 yılında detaylı inceleme imkanı buldu. 1959’da ilk defa Ay’ın arka yüzü fotoğraflandı. Yani bu gelişmelerden en az bin yıl önce Kur’an’da Ay’ın görünmeyen arka yüzüne gizlice işaret ediliyor. Tüm Kur’an’da Ay’dan bahseden ilk ayet olan bu ayette hilallerden yani Ay’ın evrelerinden bahsediliyor.

Kur’an’daki sayılar ve işaretler

Kuran’da matematiksel bir dizilimin mevcut olduğunu kanıtlayan çok açık işaretler vardır. Mesela Yusuf suresi 12. suredir ve 12. cüzdür. Ayrıca Hz. Yusuf bahsedilen 12 kardeşten birisidir. Başka bir örnek vermek gerekirse Al-i İmran 3. suredir ve 3. cüzdür. Sureye ismini veren Al-i İmran kelimesi de tam 33. ayettedir. Kur’an’da henüz bilmediğimiz ve kavrayamadığımız nice mucizelerin var olduğunu işaret eden ayetlerden birisi şöyledir: “Bilakis, onlar ilmini kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine asla gelmemiş olan (Kur’an’ı) yalanladılar...” (Yunus suresi 39)

Ayetlerde cennet

- İman edip Salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için atlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde “Bu daha önce de rızıklandığımızdır” derler. Bu onlara (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır. (2 /25)

- De ki: “Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennetler tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla görendir.” (3/15)

- Yüzleri ağaranlar ise artık onlar Allah’ın rahmeti içindedirler, içinde de temelli kalacakladır. (3 /15)

-  İşte bunların karşılığı rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. (Böyle) yapıp edenlere ne güzel bir karşılık. (3 /136)

- Ama rablerinden korkup sakınanlar; onlar için Allah katında, bir şölen olarak, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakla, cennetler vardır. İyilik yapanlar için Allah’ın katında olanlar daha hayırlıdır. (3/198).

Ayetlerde cehennem

İnkar edenlere de ki: “Yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz.” Ne kötü yataktır o. (3/12)

- Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün... Yüzlere kapkara kesilecek olanlara: “İmanımızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın (denilir). (3/106)

- Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: “Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık.” (6/27)

  -Cennet halkı, ateş halkına (şöyle) seslenecekler: “Bize rabbimizin vaad ettiğini gerçek buldunuz mu?” Onlar da: “Evet” derler. Bundan sonra içlerinden seslenen biri şöyle seslenecektir: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun.” (7/44)

Ömer Çelakıl kimdir?

1980’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kur’an-ı Kerim üzerine matematiksel çalışmaları ve Kur’an’daki matematiksel sistemin açığa çıkartılması üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. İsmi ilk olarak 2000’li yılların başında duyulmaya başlandı. ‘Kur’an’ın Şifresi’ adlı kitabı 2002’de çıktı ve aynı yıl en çok satan kitap oldu.

Yarın: Yeniden diriliş nasıl olacak?

3