Yeni Yazısı > Reislik eskidendi - 27.08.2013

Reislik eskidendi
27 Ağustos 2013

Biz yıllardır ailenin reisi erkektir diye biliriz. Bu alışkanlık halen sürüyor. Toplum da bunu benimsemiş durumda. Şimdi aile reisliği kalkmış. Peki aile içindeki ihtilaflarda yasal olarak kimin sözü geçiyor?  Y.L.

Elbette yılların verdiği alışkanlıktan vazgeçmek mümkün değil. Ailenin reisinin koca olduğunu 2002 yılına kadar yasa da kabul ettikten başka toplum da bunu benimsemişti. Bugün yasanın değişmesinden 11 yıl geçtikten sonra bile yurdun çoğu yerinde bu hâlâ kabul görmektedir. Evet yasa aile reisliğini kaldırdı. Eskiden eşlerin anlaşamadığı konularda erkeğin sözü geçerdi. Artık bu yok. Eşlerin birlikte karar vermesi gerekiyor. İyi de birlikte karar veremezlerse ne olacak? Yasa daha mantıklı bir çözüm getirdi!

[[HAFTAYA]]

Artık buna hakim karar veriyor. Yani ev seçimi konusunda eşler anlaşamadı değil mi, eskiden kocanın dediği oluyordu şimdi hakimin. Çocuğa isim mi verilecek, eşler anlaşamıyor mu, varsın anlaşamasın nasıl olsa hakim var, ismi o koyar! Şimdi olay gerçeklerden uzaklaşmış, komik bir hal almış. Aile içine hakimin bu kadar girmesi olmaz. Denilebilirdi ki çocuğun ismini koymada eşler anlaşamıyor ise annenin dediği olur. Bu daha mantıklı olurdu ama hakim işin içine girince mantık da şaşıyor. Şimdi daha ilginç bir noktaya geliyorum. Aile reisliği neden kaldırıldı? Çünkü ailede demokratik sistemle işler yürüyecek. Aile reisliği de neymiş? İyi de aynı kanunda şu madde yer alıyor: “Aile halinde yaşayan birden çok kimsenin oluşturduğu topluluğun kanuna, sözleşmeye veya örfe göre belirlenen bir ev başkanı varsa, evi yönetme yetkisi ona ait olur.” İyi mi? Hani aile reisine ihtiyaç yoktu? Demek ki varmış da adını bilmiyormuşuz. Madde metninden de anlaşıldığı gibi demek ki toplum örf ve adete göre de bir başkan olmasını kabulleniyormuş ama yasa bu kabulü gözardı etmiş, sonra da biraz telafi etmeye kalkmış, ortaya böyle bir ucube çıkmış.