Yeni Yazısı > Reis miyiz başkan mı? - 21.10.2010

Reis miyiz başkan mı?
21 Ekim 2010

Bizler eskiden beri gelenek ve göreneklerimizle bir aile reisi kavramı içinde yetiştik. Bu bizde babanın aile reisi olduğu fikrini yerleştirdi. Ancak şimdi aile reisinin baba olduğu fikrinin eskidiğini artık ailenin reisi olmadığını söylüyorlar. Ailenin düzeni de değişti mi? Aile reisi baba değil mi? Şimdi düzen nasıl sağlanıyor?  D.L.

Belli ki okuyucum biz yaşlarda biri. Çünkü ailede babaya duyulan tabiyet bizim kuşaklarda farklıydı. Genç kuşaklar biraz daha farklı. Ancak şimdi kanun da farklı. Öncelikle babanın reis olması fikri sadece geleneklerden gelmiyordu, tam aksine yasalardan geliyordu. Kanunlarımızda aile reisi olarak baba geçiyor, “çocuğa ismi baba koyar, ailenin geçimini baba sağlar, oturulacak evi baba intihap eder” deniliyordu.

[[HAFTAYA]]

Sonralarda toplum değişti “Babalar baba ise analar ne?” diye sorular soruldu. Bunu çoğunlukla hanımlar sormaya başladı. Bunun üzerine kanun değişti. Şimdi kanun diyor ki “Çocuğun ismini ana-baba birlikte koyar, aile birliğine geçim için birlikte katkı yapılır, oturulacak evi eşler birlikte seçer.” Peki arlaşamazlarsa ne olur? O halde duruma hakim müdahale eder, hakim karar verir. Yani dolaylı olarak reislik babadan alındı sanki hakime verildi. Çünkü hakim her şeyi bilir. Örneğin çocuğa verilecek ismin hangisinin daha uygun olduğunu dahi hakim bilir. Bunun hukuk tahsili ile ne ilgisi varsa? Bitmedi, kanun dahi bir aile içinde yine de birilerinin sorumluluğunun olması gerektiğini düşündü ve bunu birine yıkmak istedi. Dolayısı ile aşağıdaki hükmü getirdi. Hüküm şu: “Aile halinde yaşayan birden çok kimsenin oluşturduğu topluluğun kanuna, sözleşmeye veya örfe göre belirlenen bir ev başkanı varsa evi yönetme yetkisi ona ait olur.” Şimdi ne oldu, gitti reislik geldi başkanlık. Yani tabir caizse “Gitti gülsüm geldi gülsüm, sebep olan ettiğini bulsun”.