Prof. Çeker'in bombaları bitmiyor!

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker'in cevaplar.org adlı dini internet sitesinde 2008 yılında, sorulara verdiği yanıtlardan bazıları şöyle

Prof. Çeker'in bombaları bitmiyor!

CARİYEYE DEKOLTE SERBEST

Avret yeri, toplumumuzda hukuken bulunmayan cariyeler için de geçerlidir. Cariyelerin sadece mahremi olan erkeklere karşı değil, bütün erkeklere karşı avret yeri göğüsten diz kapağına kadarki yerleridir.

Dolayısıyla cariye, İslam toplumunda baş açık ya da kolları açık veya diz kapağından aşağısı açık gezdiği zaman günah işlemiş olmaz.

DEKOLTE AYAKTA BAŞLAR

Kadının yabancı erkeklere karşı avret yeri, yüz ve eller hariç vücudun her tarafıdır. Ayakları dahi avret yerine dahil eden görüşler ağırlıktadır.

KADIN YÜZÜNÜ DE KAPAMALI

Kadının yüzü, avretten değildir. Ama bir fitne söz konusu ise yüzünü de örter, evden çıkması caiz olmayabilir.

"DEKOLTE GİYERSEN TECAVÜZ EDERLER"

‘DAR GİYSİ’ TESETTÜR OLMAZ

Zamanımız Müslüman kadını, başını örtüyor, pardösü de giyiyor ama dar giyindiği için vücut çizgileri olduğu gibi ortada olabiliyor. Bu hanımlar tesettür adına örtünüyorum, demesinler. Ne şiş yansın ne kebap hesabı bir örtünme. Bu noktada Müslüman kadında ciddi bir yozlaşma görüyorum.

PARFÜMLÜYE CENNET HARAM

Kadın, yabancı erkeklerin alabileceği şekilde koku sürünecek olursa, o kadına cennet kokusu haram olacaktır. Evde sürünür, yabancı erkekleri celbedici kokular sürünemez.

GAYRİMÜSLİM NİNE

Bir gayrimüslim ninesini düşününüz. Bir de bizim ninelerden birisini. İkisini yan yana koyun. Hangisi daha cana yakın ve sevimli? Elbette hepiniz diyeceksiniz ki, bizimki. Halbuki o gayrimüslim nine ömür boyu cilt bakımı yaptı. Cilt bakımı masrafı ile üç-beş aile geçinebilirdi.

TOPUKLU GİYME

Kadının topuğuna ses çıkarıcı şey çaktırması, yolda yürürken, ta uzaktaki erkeklerin bile dikkatini çekecek sesler çıkarması, ayete aykırı düşmektedir.

SAÇ BOYAMA CAİZ DEĞİL

Gösteriş olsun diye saç boyama caiz değildir. İnsanı kibre ve şımarıklığa götürür.

KONUŞURKEN KIRITMAMALI

Kadının sesi düz konuşma şeklinde caizdir. Kadının sesini, yabancı erkeklerin dinlemesini yasaklayan ayet bilmiyoruz. Ancak şu tavsiye var. Erkeklerle konuşurken kırıtmadan, fazla laf etmeden konuşmasının sakıncası yok.

SOKAĞA ÇIKMAMA ŞARTI

Kadının yola çıkmasına, evinden çıkıp dönünceye kadar can ve mal, özellikle de namus konusunda, emniyet içerisinde gidip gelebiliyor mu, gelemiyor mu? Hatta namusu, evinden dışarı çıktığı zaman tehlikedeyse, evinden çıkması caiz olmaz.

Habertürk

2