Yeni Yazısı > Ortaklık türünüz nedir? - 30.06.2012

Ortaklık türünüz nedir?
30 Haziran 2012

Bir yazınızda hisselerin satılabileceğinden söz etmiştiniz, benim de hisseli on dönüm tarlam var. Ortaklar satışa yanaşmıyor. Benim de yerim belli olmadığı için satamayacağımı söylüyorlar. Ben hissemi satabilirmiyim. N.D.

Size yanıtım biraz detaylı olacak. Şöyle: Sizin hisseli dediğiniz arsa acaba miras mı? Bunu sormamın nedeni şu. Hisseli dediğiniz tarla ortak mülktür. Yani birkaç maliki var. Ortak mülk hukuken iki türlü olur. Bunlardan birine müşterek mülkiyet (paylı mülkiyet) diyoruz, diğerine iştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) diyoruz. Size net yanıt verebilmem için ortaklığınızın bunlardan hangisinin olduğunu bilmem şart. Neden bilmem gerekiyor? Şunun için. Şayet ortaklığını müşterek mülkiyet (paylı mülkiyet) şeklinde ise hissenizi satabilirsiniz.

[[HAFTAYA]]

Çünki bu ortaklık türünde ortakların hisseleri bellidir. Şayet ortaklığınız iştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) ise satamazsınız. İştirak halinde mülkiyet(elbirliği mülkiyeti) miras kalan maldaki ortaklıktır. Onun için yukarıda size miras mı kaldı diye sordum. Sebebi bu. Miras kaldı ise yani ortaklık iştirak halinde (elbirliği mülkiyeti) ise bu halde hissenizi satamazsınız. Çünki bu mülkiyette paylar (hisseler) oran olarak belli değildir. Bu mülkiyet türünde her türlü hukuki işlem ortakların tümü tarafından birlikte yapılır. Peki ortaklığınızın bu iki türden hangisi olduğunu nasıl anlayacaksınız? Kolay, elinizdeki tapu senedine bakın, ortakların isimleri karşısında payları belirlenmiş ise bu ortaklık müşterek mülkiyet (paylı mülkiyet)tir, öyleyse hissenizi satabilirsiniz. Tapu senedinde isimlerin karşısında herhangi bir oran, hisse yazılı değil ise bu iştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyettir) bu halde de hissenizi satamayacaksınız. Müşterek mülkiyete tabi olup da hissenizi satabileceğiniz ortaklıkta , hissenizi battığınızda ortaklardan biri “öncelikli alım hakkını” kullanabilir. Bu hususta bilgi alın, ona göre davranın. Bu ortaklığın da böyle bir özelliği var. Öncelikle alım hakkı konusunda epey bir zaman önce bilgi vermiştim, ulaşamayabilirsiniz, ancak bugün yerim hepsini yazmaya müsait değil. Yakın bir tarihte onu da açıklarım.