Öğretmen adaylarına müjdeli haber

Ağustosta 40 bin öğretmen atanmasına ilişkin tasarı TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Öğretmen adaylarına müjdeli haber

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bu tasarı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 40 bin adet kadro ihdas edilmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanlığı'na sunulan tasarıyla ilgili gerekçe olarak şu bilgiler yer aldı: "Bilgi çağının getirdiği hızlı ve köklü değişim ve gelişim dalgası tüm sistemleri etkilemekte, yenileşmeye ve değişmeye zorlamaktadır. Dünya ülkeleri ve ülkemiz, eğitim sistemlerini bu değişimi yönetebilmek amacıyla bilgi çağının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden yapılandırmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülmesinin ön şartlarından birisinin öğretmen ihtiyacının giderilmesi olduğu gerçeğinin bilincindedir. Bu sebeple 2023 vizyonu doğrultusunda uzun vadeli öğretmen planlamasına yönelik çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda öğretmen kadrolarına ilişkin projeksiyonları gerçekleştirecek bilişim temelli bir sistem kurulması çalışmaları sürdürülmektedir. Çocuklarımızın bilgi çağının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek şekilde yetişmelerini sağlamak açısından Milli Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38' inci maddesinin ikinci fıkrasında öğretmen kadrolarının branşlar esas alınarak norm kadro sayılarına uygun olarak okul ve kurumlara dağıtılacağı hükme bağlanmıştır. Ancak bunun yapılabilmesi için Bakanlığa tahsis edilmiş olan öğretmen unvanlı serbest kadro ile norm kadro sayılarının eşit olması gerekmektedir.

21 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı serbest kadro sayısı 824 bin 915 adet olup, dolu kadrolar ise 747 bin 26'dır. Mevcut öğretmen sayısına, 71 bin 779 adet mevcut okul yöneticileri de dahil edildiğinde toplam kadro sayısı 818 bin 805) adet olmaktadır. Bu durumda atama yapmak üzere kullanabilecek 6 bin 110 adet boş kadro mevcuttur. 21 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla Bakanlıkta fiilen görev yapan yönetici hariç çalışan öğretmen sayısı 747 bin 26, buna karşılık öğretmen normu ise 866 bin 128'dir. Bu durumda norma göre 119 bin 102 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Yürürlükte olan norm kadro sisteminin ürettiği verilerle alan bazlı öğretmen ihtiyacı belirlenmektedir.

Norm kadro verilerine göre belirlenen öğretmen ihtiyacının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tamamının karşılanması düşünülmektedir. Öğretmen ihtiyacının bütünüyle karşılanmasının ardından önümüzdeki yıllarda okul çağ nüfusuna paralel olarak yeni açılan okul kurum sayısından kaynaklanan öğretmen ihtiyacı ile yine her yıl emeklilik, istifa gibi çeşitli nedenlerle sistemden ayrılan öğretmenlerin yerine gündeme gelecek öğretmen ihtiyacı ve geliştirilecek yeni sistem tarafından belirlenecek ölçütler doğrultusunda ortaya çıkacak öğretmen ihtiyacının her yıl rutin olarak belirlenecek kadro ihtiyacı doğrultusunda karşılanabilir sayılarda olacağı değerlendirilmektedir.

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetveli ile yükseköğretim kurumlarına 4 bin ve diğer kurumlara 36 bin olmak üzere toplam 40 bin atama sayısı belirlenmiştir. Söz konusu atama sayısından Milli Eğitim Bakanlığına 2 Ocak 2014 tarihli Başbakanlık Oluru ile 10 bin ve 17 Nisan 2014 tarihli Başbakanlık Oluru ile 5 bin olmak üzere toplam 15 bin kadro kullanım izni verilmiş, bu izinli kadrolardan 10 bin adedi 2014 yılı şubat ayı öğretmen atamasında kullanılmıştır.

Son yıllarda 60 bin civarında öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. Mevcut boş öğretmen kadrolarının büyük çoğunluğunun bu atamalarda kullanılması ve 21 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 6 bin 110 adet boş kadro kalması nedeniyle ileride yapılacak atamaları karşılayacak yeterli sayıda boş öğretmen kadrosu bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ağustos ayı içerisinde yapılacağı açıklanan 40 bin öğretmen ataması ve ileride yapılabilecek öğretmen atamalarında kullanılacak yeterli sayıda boş kadro bulunmadığından 40 bin öğretmen kadrosu ihdas edilmesine ve 2014 yılı öğretmen atamalarında kullanılması için 35 bin ve diğer hizmet sınıflarında kullanılması için bin olmak üzere toplam 36 bin kadro kullanım izni verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır."