Yeni Yazısı > Obeziteye başkaldırı - 07.06.2014

Obeziteye başkaldırı
07 Haziran 2014

Obezite, çağımızın sorunu. Üyesi olmaktan onur duyduğum Türk Pediatri Kurumu, toplumda farkındalık yaratmak adına bir bildirge hazırladı. Biz çocuk doktorları; tüm sağlık çalışanlarını, ebeveynleri, ve medyayı, ara öğünleri kontrol altına almaya yönelik geliştirdiğimiz ‘Türkiye’nin Sağlıklı Ara Öğün Girişimi’ne destek vererek toplumu bilinçlendirmeye davet ediyoruz.

Ara öğün girişimi

Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından olan çocukluk çağındaki fazla kilolar ve obezite ülkemizi de tehdit etmektedir. Dünyada, son 20 yılda obezite yaygınlığı 3 kat artmıştır. Günümüzde, obezite ve aşırı kilo, ölümle sonuçlanan bulaşıcı olmayan hastalıkların temelinde yatmaktadır. Türkiye’de de her dört çocuktan birini pençesine almıştır. Ulusal sağlık politikalarının ana hedefi, sağlıklı bireylerden oluşan topluma ulaşmaktır. Modern çağın getirdiği, beslenme tarzındaki değişiklikler ve fiziksel hareket azlığı obezite riskini arttırır. Yapılan araştırmalar, toplumun temelini oluşturan çocukların, ‘’abur cubur’’ olarak tanımlanan aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaları, kontrolsüzce tükettiklerini gösteriyor. Bu durum da olumsuz beslenme alışkanlıklarının gelişmesine neden olmaktadır.

Aile ve toplum el ele vermeli

-Çocukların ara öğünde tükettiği gıdalar, porsiyonlar ve tüketim sıklıkları kontrol edilmeli.

  -Ara öğünlerde, enerji değeri düşük, besin değeri yüksek gıdaların tercih edilmesi için, ebeveynler bilinçlendirilmeli.

-Ebeveynlere yönelik, sağlıklı ara öğün seçimine yardımcı olacak, bilinçlendirici programlar geliştirilmelidir.

- Gıda sanayi; kamu ve bilim dünyası ile, sağlıklı ara öğün seçimi için, işbirliği içinde olmalıdır.

  -Obezite ve aşırı kilo ile mücadelede kamu; sağlıkla ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, Gıda Sanayi ve bilim insanları birlikteliğinde belirlenen stratejilerin, hayata geçirilmesini desteklemelidir.

-Medya, bilimsel veriler ışığı altında ortaya çıkan sağlıklı beslenme çözümlerini ve gelişmelerini topluma duyurmalı ve bilgilendirmelidir.

- Çocukluk çağında obezite ile mücadelede bireyler sağlıklı ara öğün seçenekleriyle düzenli fiziksel aktiviteye teşvik edilmeli ve özendirilmelidir.