Yeni Yazısı > Notere tevdi edin - 17.06.2014

Notere tevdi edin
17 Haziran 2014

Yurt dışında yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Vasiyetnamemi Türkiye’de yapacak olursam bu yeterli mi? Nereye başvurmalıyım? A.A.

[[HAFTAYA]]

Vasiyetnamenin Türkiye de yapılması yeterlidir. Vasiyetnameler iki türlü yapılır, ya Türkiye’de bir notere gidilir ve vasiyetname tanzimi istenilir. Noter sizin arzularınızı vasiyetname haline getirir, size okutur, sizin uygun bulduğunuzu iki tanıkla imza altına alır. Böylece, resmi vasiyetname denilen şekilde vasiyetname yapmış olursunuz. İkinci şekil el yazısı ile vasiyetnamedir. Bunu da evinizde oturduğunuz yerde kaleme alırsınız, mutlaka el yazısı ile yazarsınız, altına tarih ve imza atarsınız bunu bir zarfa koyar ister notere tevdi edersiniz isterseniz evin uygun bir yerinde saklarsınız. Buna da el yazısı ile vasiyetname denilir. Ancak bunu dahi saklamak üzere notere tevdi etmeniz tavsiye olunur ama bu geçerlik şartı değildir, bir tedbirdir. Evde saklanması halinde vasiyetnameyi bulan birinin hakime tevdi etmesi gerekir ki bunu yapan biri çıkmazsa vasiyetname de boşa gider. Oysa notere tevdi durumunda ölümünüz halinde vasiyetnameniz noter tarafından adli makamlara tevdi olunur ve aleniyet kazanır. Onun için ya notere gidip resmi vasiyetname yapacaksınız veya el yazısı ile yazıp notere tevdi edeceksiniz.