Neden oruç tutarız?

Allah insana taşıyamayacağı, yapamayacağı hiçbir yükü yüklemez. Eğer insanlar oruç tutamayacak yapıya sahip olsaydılar onlara orucu emretmezdi. Öyleyse sıhhatli, buluğa ermiş her Müslüman'ın oruç tutması gereklidir. Oruç tutmakla hem Allah'ın emrini yerine getirmiş hem de kendi sıhhati için yararlı bir iş yapmış olacaktır

Neden oruç tutarız?

Hiç şüphesiz ki yüce Allah emrettiği için orucumuzu tutarız. Ama ne var ki Allah'u Teala hiçbir işi manasız ve boş olarak insanlara yaptırmaz. Öyleyse sabahtan akşama kadar yemeden, içmeden kesilmenin insan için birtakım faydaları vardır. Bugünkü tıp ilmi orucun birçok faydasını saymıştır. Nitekim modern tıp da birçok hastalık için perhizi tavsiye etmektedir.

Her çalışan dinlenmeli

Oruç 11 ay durmadan çalışan insan vücudunun belli zamanlarda bir ay yemeden, içmeden kesilmesiyle dinlenmesine ve yıpranmamasına vesile olmaktadır. Her çalışanın dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünürsek, sene boyu çalışmak mecburiyetinde kalan sindirim sistemimizin de dinlenme ihtiyacını hemen kabul ederiz. İnsanın sinir sistemine kadar dinlenmesini sağlayan oruç ibadetinin insan için ne kadar gerekli olduğunu belirtmeye hiç lüzum yoktur. Ne var ki bazı insanlar Ramazan ayı yaklaşınca oruç tutmamak için kendi kendilerine bazı hastalıklar bahane ederler. Sanki oruç tutunca hasta olacaklarmış, gıdasız kalacaklarmış gibi düşünceler içerisine girmektedirler. Kendilerine oruç tutmaktan dolayı kaç kişinin hastalandığı sorulduğunda ise cevapsız kalmaktadırlar.

‘İçinizden kim o aya yetişirse oruç tutsun’

Üstelik yüce Allah insana taşıyamayacağı, yapamayacağı hiçbir yükü üzerine yüklemez. Eğer insanlar oruç tutamayacak yapıya sahip olsaydılar onlara orucu emretmezdi. Öyleyse sıhhatli, buluğa ermiş her Müslüman’ın oruç tutması gereklidir. Oruç tutmakla da hem Allah'ın emrini yerine getirmiş hem de kendi sıhhati için yararlı bir iş yapmış olacaktır. Oruç ibadeti Bakara suresinin 183. ayeti ile "Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki bu sayede fenalıklardan korunursunuz." denilerek sıhhatli müminlere farz kılınmıştır. Yine Bakara süresinin 185. ayetinde “İçinizden kim o aya yetişirse oruç tutsun” emri ile de Ramazan’da oruç tutmak kesin şeklini almış oluyor.

Günahlar bağışlanır

Oruç tuttuğu halde kötü alışkanlıklarından kopamayan insanlar için de Resül-i Ekrem (S.A.V) efendimiz: "Yalan, gıybet, dedikodu gibi sözleri terk etmeyen bir kimsenin yemesini, içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur ve nice oruç tutanlar vardır ki kendilerine kalan sadece açlık ve susuzluktur" buyurmuştur. Gerçekten oruç tutanlar için "Bir kimse Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur.

'Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz Allah israf edenleri sevmez'

Çağımız insanının yakalandığı en mühim hastalıklarından birisi de israftır. Günümüzde israf ettiğimiz nimetlerin haddi hesabı yoktur. İnsanlarımız bir taraftan bol keseden harcarken diğer taraftan açlıktan ve sefaletten ölen insanlar için kılını bile kıpırdatmıyor. Allah’u Teala’nın Kur’anı Kerim’de “İsraf etmeyiniz Allah israf edenleri sevmez” buyruk ve ikanıza kulak verelim. Ve bu buyruk ışığında akla gelen şu israflardan kaçınalım.

 -Gıdalar iyi muhafaza edilip çürütülmemeli.

 -Enerji boşa harcanmamalı.

 -Ekmek kırıntıları, yemek artıkları dökülmemeli.

 -Eşya hor kullanıp çabuk eskitilmemeli.

 -Zaman iyi değerlendirilmeli, boşa geçirilmemeli.

 -Lüzumundan fazla su kullanılmamalı.

 -Evde varken lüks ve modaya düşkünlükten dolayı ihtiyaç dışı eşyalar alınmamalı.

 -Para faydasız ve gereksiz yere harcanmamalı.

 -İş gücü ve üretim araçları tam kapasite ile değerlendirilmeli.

 -Netice olarak Peygamberimizin (S.A.V)ın “İktisada riayet eden, fakir olmaz” düsturu gereği dimdik ayakta duralım.

Günün ayeti

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

Günün Hadisi

“Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” [Buhari, Savm, 8.]

YA RÂB

Vücut senin, hayat senin, ömür senin Su, hava, toprak, gıda hep senin Nimetlerin çok, kulluğum pek yok benim Affet beni Ya Rab, affına geldim

Fahri Kayadibi