Yeni Yazısı > Neden olmaz? - 14.08.2013

Neden olmaz?
14 Ağustos 2013

Bir ittifak’tan bahsediliyor. CHP-MHP-İP ittifakı. Sık sık dile getiriliyor. Hem de ciddi kalemler tarafından. Ama bu mümkün değil. Neden değil?

*

Her şeyden evvel, bir Milliyetçi Cephe izlenimi verir. (Ulusal Cephe) Üstelik AK Parti cenahını iyice kemikleştirir. Kaldı ki ittifak bir zafiyet ifadesidir. İddialı partilerin varoluş sebebine terstir. İttifak’a rağmen kaybedersen bir daha belini doğrultamazsın. Kazansan bile küçümsenirsin.

*[[HAFTAYA]]

Nitekim yalanlandı bu haber. İttifak değil güç birliği dendi. Demeye lüzum yok. Bu partiler zaten güç birliği içinde. Hükümete karşı birlikte mücadele veriyorlar. Normali de budur... Demokrasinin doğasıdır.

*

İttifakı partiler değil, eğer isterse seçmen yapar. Oylarını bölmez, tek partide, tek adayda birleştirir. Bu bir reflekstir. Kollektif bir şuurdur. Kimse karışamaz. Kimse gık diyemez. Ama parti yönetimleri, seçmene böyle bir çağrıda bulunmaz. Bunu onuruna yedirmez.

*

Vaktiyle MC’ler kuruldu. 1. MC/2. MC. Onlar bile seçimlere ayrı ayrı girdiler ancak seçim sonrası koalisyon yaptılar. Üstelik benzer partilerdi. Bugün CHP, MHP ve İP, birbirine benzemiyor. Tek ortak yanları antierdoğancılık.

*

Mümkün olsa böyle bir cephe, çok yerde elbet iyi netice alır. Ama yukarıda saydığım sebeplerden dolayı mümkün gözükmüyor.