Yeni Yazısı > Mücbir sebep var mı? - 04.02.2011

Mücbir sebep var mı?
04 Şubat 2011

31.10.2008’de sözleşmesini yaptığım dairemin tapusunu 7.5.2010 tarihinde aldım ama daireyi alamadım, çünkü tamamlanmamıştı. Tamamlanıp teslimi için de 24 ay süre konulmuştu. Tam tarihi belli olmayan teslim için de mücbir sebep ileri sürdüler ve ben hâlâ bekliyorum. Teslim edilmezse hakkım nedir. İhtar çekmem gerekir mi? l N. K.

Sizi teselli eder mi bilmem ama neredeyse zamanında teslim edilen gayrimenkule rastlamadım desem yeridir. Teslim tarihi ne? Sözleşmenize bakarak, teslim tarihini hesaplamak mümkün. Örneğin ruhsat tarihinden itibaren 24 ay veya sözleşmenin imzasını müteakip 24 ay gibi bir başlangıç belirlenmiştir. İşte 24 ayın başlangıcı bu. Sonra mücbir sebep konusu. Her sözleşmede mücbir sebebin gecikme için haklı neden olduğu hükmü bulunur. Mücbir sebep akla gelmeyecek kadar önemli ve işi tamamlamaya engel durumlardır.

[[HAFTAYA]]

Deprem, savaş hali, büyük çapta ekonomik kriz gibi olaylar inşaatın gecikmesi için haklı neden olabilir, buna mücbir sebep denilir. Ancak yine sizin olayınıza benzer olaylarda vincin bozulmasını mücbir sebep olarak gösteren olaylar vardır ki vinç arızası mücbir sebep değildir. Dolayısı ile sizin mücbir sebebinize bu gözle bakın, pek geçerli bir mücbir sebep bulamayacağınızı umuyorum. Peki ihtar gönderelim mi? Evet gönderin. Karşınızda iki ihtimal var: Ya sözleşmeyi feshedersiniz, ödediğiniz parayı faizi veya günümüze yansıtılan değeri ile geri istersiniz veya sözleşmeyi feshetmez, sözleşmede yazılı cezai şart varsa bunu, yoksa bile gecikme nedeni ile uğradığınız zararları talep edersiniz. Sözleşmeyi feshederseniz daireyi talep edemezsiniz, zararınızı talep ederseniz daireyi alabilirsiniz.

Farklı bir durum

Bir binanın çatı katında oturuyorum. Ancak çatı akıyor. Yaptıralım dedik, 14 bin TL masraf yaptım ve terasın üzerine çatı yaptırdım. Komşum da öyle yaptı ve kat maliklerinden istedi ama onun isteğini reddettiler. Ben de dava açacağım ama bizim paylarımız arsadanmış ve satılıp hisse sahiplerine payları verilmesi için dava açılmış. Şimdi benim durumum nedir?  B.K.

Sizin durumunuz ilginç. Siz dairenizin sahibi değilsiniz. Sizlere arsadan hisse satılmış. Yani kat mülkiyeti yok. Bu halde herkes herkesin dairesine ortak. Çatı için de acil işlerde önlem alınması ve diğer ortakların buna katılması gerekir, ancak acil işlerde önlem derken de önlemin masrafının makul olması gerekir. Peki sizin çatı yapmadan önlem almanız mümkün müydü? Bunun yanıtı bende değil, çünkü konu teknik. Bir başka soru: Binanın üzerine çatı kondurdunuz iyi ama projesinde çatı var mı? Bunun yanıtını vermeden önce sorarım, binanın projesi var mı? Neyse işi daha karıştırmayayım, mademki dava açılacak yukarıda anlattığım hususlar burada incelenecek ama açılmış bulunan dava sizin algıladığınız gibi değil biraz farklı. Böyle ortak kullanılan ve herkesin bir dairesine yerleştiği binalarda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir ancak burada bir özellik vardır. Satışı talep edilmez de kat mülkiyeti tesisi sureti ile ortaklığı giderilmesi istenilir. Davanın sonunda kat mülkiyeti için istenilen evrak tamamlanır ve mahkeme marifeti ile kat mülkiyeti kurulur. Ancak bu yolla kat irtifakı kurulamaz. Sizin davanız bu.