Mantolama kararını yönetim alamaz
10 Haziran 2014

18 daireli bir binada üç daire sahibiyim. Apartman yönetimi toplanıp mantolama kararı almış. Ben bunu kabul etmedim. Karar noter tasdiksiz bir kağıda yazılmış. Buna katılmaya mecbur muyum? ? M.T.

[[HAFTAYA]]

Şu mantolama işi iyice sarpa sardı. Binanın durumu bilinmeden aklına gelen mantolama yapmaya kalkıyor. Bazı binalardan yapımı esnasında yeterli izolasyon yapılmış olabilir. Bunu ancak müteahhit bilir, müteahhit de elini çektiği için bunu kat malikleri bilmez, ondan sonra gelsin masraf. Ben derim ki öncelikle binanın durumunu bilin. Peki sonra...

Mantolama binanın ortak alanına müdahaledir. Ortak alanlara müdahale için beşte dört nisapla karar alınması gerekir. Dolayısı ile “Biz toplandık, kararı böyle aldık” demekle olmaz. Bana göre ortak mahaller bütün bağımsız bölüm maliklerinin malı olduğu için böyle yerlere müdahale için tüm maliklerin onayı gerekir. Bu husus kanunda böyle idi ama 2007’de hatalı bir biçimde değiştirilip beşte dört nisap yeterli görüldü.

Bu değişiklik hukuk sistemine tamamen aykırıdır. Sizde acaba beşte dört nisap bulundu mu? Bunu şunun için soruyorum. Diyorsunuz ki yönetim toplandı karar aldı. Yönetim lafı yönetim kurulunu anlatır. Yönetim kurulunun bu konuda karar alma yetkisi yoktur. Şayet kat malikleri kurulunu kastediyorsanız o zaman da toplantının yasal davetle yapılıp yapılmadığına, toplantı nisaplarının sağlanıp sağlanmadığını bakmak lazım.

Tek başına tasdiksiz deftere veya kağıda yazıldığı iddia olunup iptali istenemez. Defterin olmadığı hallerde kararlar düz beyaz kağıda yazılır ve ilk fırsatta karar defterine yapıştırılır. Sair hususları araştırın bakalım ne göreceksiniz. Bunların hepsi tamam ise ne yazıkki siz de masrafa kıtalacaksınız.