Mali tatil başlıyor

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMO) Başkanı Fettah Açan, 1-20 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan mali tatil hakkında bilgiler verdi

Mali tatil başlıyor

Mali tatilin  bu yıl sekizincisinin uygulanacağını ifade eden Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMO) Başkanı Fettah Açan "Mali tatil uygulandığı tarihlere denk gelen vergi dairelerine verilen beyannameler, bildirimler ve ödemeleri SGK’ya tabi işverenlerin beyan, bildirim ve ödemeleri işsizlik sigortası beyan ,bildirim ve ödemeleri, iş kanununa göre işverenlerce yapılması gereken beyan bildirim ve ödemeleri, esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar beyan bildirim ve ödemeleri, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar, Sosyal Sigortalar kanununa tabii sigortalıların bildirim beyan ve ödemelerini mali tatilin bitiminden itibaren yedi gün içinde yerine getirilecektir. Mali tatile rastlayan sürelere ilişkin tebligat işlemlerinde süre mali tatilin son gününden itibaren işleme başlayacak. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedinci gün olmasına rağmen mesai saati bitiminde sona ermiş olacaktır. Ayrıca mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı kabul edilmeyecektir"dedi.

'DENETİM VE KONTROL DEVAM EDECEK'

Mali tatil uygulama süresinde Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve belediyeler tarafından tarih ve tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili beyan bilgi ve ödemelere normal süresi içerisinde yerine getirileceğini belirten Açan, şunları söyledi:

"Mali tatil sadece bildirim ve beyanların sürelerinin ertelenmesine yönelik olup mali tatile rastlayan döneme ilişkin meslek mensupları tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin dışında vergi daireleri ve diğer kuruluşlar tarafından kayıt dışı işlemlere ait denetim ve kontrol normal şekilde devam edecektir. Mükelleflerin mali tatil süresinde yasalarda öngörülen şekilde düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlemeleri ve mükelleflerin bu konudaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Mali tatil süresince tüm muhasebe bürolarında yeterli elemanlar bulundurulacaktır. Meslektaşlarımız mükellef ile idare arasında mükellefiyetle ilgili tanımlanmış işleri yapmakta kısacası köprü görevini yerine getirmektedir"

İHA