Yeni Yazısı > Mahkemeye tespit ettirin - 29.08.2013

Mahkemeye tespit ettirin
29 Ağustos 2013

47 yıllık bir binada oturuyorum. Altımda boş olan kapıcı dairesi var. Tabandan rutubet alıyor ve ısı kaybı nedeni ile de herkesin iki katı yakıt bedeli ödüyorum. Yöneticiye haber gönderdim: “Bugüne kadar tüm aidatlarımı ödedim. Bundan sonra ödemiyorum, ne zaman binanın altına izolasyon yaptırırsınız tüm borcumu ödeyeceğim” dedim. Bu doğru mu, siz ne önerirsiniz? Binamızın müteahhide verilmesi isteniyor, nasıl bir karar almak gerekir? S.C.


Bir binada ihtiyaç olan bakım ve onarım yapılır. Bununla görevli olan da yöneticidir. Ancak binadaki eksiklik nedeni ile sadece bir daire mağdur oluyor ise diğer kat malikleri bunun giderine katılmak istemez. Bu hukuki değildir, ayrıca adil de değildir. Bir kişi bile mağdur oluyor ise eksikliğin giderilmesi şarttır. Şimdi sizin durumunuzda görülen de budur. Isı kaybı olan yerlerde yakıt çok gider. Ancak bunun çözümü sizin yaptığınız gibi sair giderlere katılmayı reddetmek değildir.

[[HAFTAYA]]

Siz aidatları ödemek zorundasınız. Aksi halde icra takibine muhatap olursunuz ve aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ile ödemek zorunda kalırsınız. Sizin için çözüm şöyledir: “Ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gereğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.” Demek ki mahkemeden bir tespit yaptıracaksınız ve izolasyonun gerekli olduğuna dair karar alacaksınız. Bu durumda masraftan kaçmak isteyenler kaçamayacak. Buna rağmen milletin cebinden zorla para alamayacağınıza göre bunu siz yaptıracaksınız ve sözünü ettiğiniz aidatları o zaman mahsup edeceksiniz. Şimdi de geleyim binanın müteahhide verilmesine. Binanın müteahhide verilmesi demek tüm kat maliklerinin kat mülkiyetinden vazgeçtikleri anlamını taşır. Birkaç kişinin binayı müteahhide verme kararı, vermek istemeyenlerin mülkiyet hakkına tecavüzdür ki böyle bir tecavüz kabul edilemez. Bunun için müteahhide verme kararının tüm bağımsız bölüm malikleri tarafından verilmesi şarttır. Daha önce bu konuyu ilgilendiren bir hadiseden bahsetmiştim. Müteahhitler, yıkılıp yeniden yapılma ihtimali olan binalarda bir bağımsız bölümü alıp kenara koyarlar. Bu dairenin maliki olarak herhangi bir müteahhide binanın verilmesi gündeme geldiğinde buna muhalefet ederler. Yani bu iş sadece ve sadece bu daireyi satın alan müteahhide kalır, çünkü izni bir tek kendisinedir