Yeni Yazısı > Madem bizdendir - 24.08.2013

Madem bizdendir
24 Ağustos 2013

Görüyor musunuz?
Şu Arabistan, ne sağlam bir dostmuş meğer...
Mısır’daki darbenin arkasında aslanlar gibi durdu... Bir de cimri derler. Ne münasebet, kesenin ağzını açtı, para yağdırdı.
Hâlâ da yağdırıyor.
* * *
Demek ki bu Araplar, hiç de kötü insanlar değilmiş yahu...

[[HAFTAYA]]

Bizim türbanlı kızlar için “Gitsinler, Arabistan’da okusunlar” dendiğinde niye sinirlendik ki? O gün kızlarımıza reva görülen ülke, bugün hepimize parmak ısırtıyor.
Çok şükür.
Yarın öbürgün ya Arabistan’a benzersek diye bir korkumuz kalmamalı.
* * *
Eskiler ne demişler?
“Ne Arab’ın yüzü, ne Şam’ın şekeri.”
Yoo, ayıp etmişler.
Şam’ın şekeri hele şöyle bir kenarda dursun ama Arab’ın yüzü fevkalade sempatikmiş meğer. O artık öteki değil bizimki
sayılır.
Yaşasın...
Bizden olsun da isterse şeriatçı olsun.