Kuran-ı Kerim'de geçen bebek isimleri (Bebek isimleri 2017)

Yeni doğmuş ya da doğacak çocuğunuza isim bulmak tahmin ettiğinizden çok daha zor olabilir. Gelin, şimdilerde çok aranan ve Kuran-ı Kerim'de adı geçen bebek isimleri ve anlamları... 

ACAR : Cesur, becerikli ACER: Hz.İsmail'in annesi AHSEN: En güzel AKAY: Dolunay ALGAN: Fetheden, alan ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı ARDA: 1- Hükümdar veya kumandan asası. 2- İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3- Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 4- Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5- Sonra gelen. AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl AZRA: İffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum 

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI A

ACAR : Cesur, becerikli

ACER: Hz.İsmail'in annesi

AHSEN: En güzel

AKAY: Dolunay

ALGAN: Fetheden, alan

ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

ARDA:
1- Hükümdar veya kumandan asası.
2- İşaret olarak yere dikilen çubuk.
3- Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.
4- Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.
5- Sonra gelen.

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

AZRA: İffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum 

BARAN: Yağmur BELİNAY: Cennette peygamber çiceği BENGİSU: Ebedilik, ölümsüzlük veren su BEREN: Güçlü, kuvvetli, akıllı BERFİN: Kardan yapılmış, tertemiz BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.  BERRE: Temizleyici BETÜL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandır BÜŞRA: Mutluluk getiren haber BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek BURAK: Yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamlarına gelen Berk kelimesinden türetilmiştir. Hz. Muhammed'in Miraç'a çıkarken bindiği binek.  

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI B

BARAN: Yağmur

BELİNAY: Cennette peygamber çiceği

BENGİSU: Ebedilik, ölümsüzlük veren su

BEREN: Güçlü, kuvvetli, akıllı

BERFİN: Kardan yapılmış, tertemiz

BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. 

BERRE: Temizleyici

BETÜL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandır

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

BURAK: Yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamlarına gelen Berk kelimesinden türetilmiştir.
Hz. Muhammed'in Miraç'a çıkarken bindiği binek.
 

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI C

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.



DALYA: Yıldız çiçeği. DİDAR: 1- Yüz, çehre. 2- Görme, görüşme. 3- Görüş kuvveti. 4- Açık meydanda DİREM:   1-. Akça, para 2- Gümüş para DUHA: 1- Kuşluk vakti. 2- Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi. 

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI D

DALYA: Yıldız çiçeği.

DİDAR:
1-
Yüz, çehre.
2- Görme, görüşme.
3- Görüş kuvveti.
4- Açık meydanda

DİREM:  
1-
. Akça, para
2- Gümüş para

DUHA:
1- Kuşluk vakti.
2- Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi. 

EBRAR: 1- Hayır sahipleri. 2- İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar.  ECHER: 1- Son derece güzel kadın. 2- Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü. ECİR: 1- Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2- Sevap. 3- Aziz sevgili. ECRİN: Allah'ın hediyesi anlamını taşımaktadır. EFGAN: Figan, ağlayıp inleme, feryat. EFSA: Cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz ELYESA: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber EMİN: 1- Korkusuz kimse. 2- Emniyette olan. 3- İnanan, güvenen. 4- İnanılır, güvenilir. 5- Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6- Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. 7-(Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı. EMİR: 1- Bir kavmin, bir şehrin başı. 2- Büyük bir hanedana mensup kimse. 3- Peygamberimizin soyundan gelen. 4- Kumandan. 5- Abbasi devletinde başkomutan. 6- Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi. EMRE: Aşık, dost. Beylerbeyi. Büyük erkek kardeş. ENER: En yiğit, en kahraman kişi ENSAR:  1- Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2- Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir. ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek. ERÇİN: Merdiven, basamak. ERVA: 1- Çok güzel genç. 2- Son derece cesur ve yiğit adam. ERVA: Temiz ahlaklı kız ESLEM: Allah'a teslim olmak, doğru yolda ilerleyen ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir. EYÜB: 1- Sabırlı. 2- Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. (Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.) EZRA: 1- Pek fasih, sözü düzgün adam. 2- Beyaz kulaklı siyah at. EZRAK:  Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI E

EBRAR:
1-
Hayır sahipleri.
2- İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. 

ECHER:
1-
Son derece güzel kadın.
2- Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

ECİR:
1- Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey.
2- Sevap.
3- Aziz sevgili.

ECRİN: Allah'ın hediyesi anlamını taşımaktadır.

EFGAN: Figan, ağlayıp inleme, feryat.

EFSA: Cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

ELYESA: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber

EMİN:
1-
Korkusuz kimse.
2- Emniyette olan.
3- İnanan, güvenen.
4- İnanılır, güvenilir.
5- Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen.
6- Emanet olarak idare edilen dairelerin başı.
7-(Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.

EMİR:
1-
Bir kavmin, bir şehrin başı.
2- Büyük bir hanedana mensup kimse.
3- Peygamberimizin soyundan gelen.
4- Kumandan.
5- Abbasi devletinde başkomutan.
6- Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

EMRE: Aşık, dost. Beylerbeyi. Büyük erkek kardeş.

ENER: En yiğit, en kahraman kişi

ENSAR: 
1- Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular.
2- Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir.

ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek.

ERÇİN: Merdiven, basamak.

ERVA:
1- Çok güzel genç.
2- Son derece cesur ve yiğit adam.

ERVA: Temiz ahlaklı kız

ESLEM: Allah'a teslim olmak, doğru yolda ilerleyen

ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.

EYÜB:
1- Sabırlı.
2- Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. (Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.)

EZRA:
1-
Pek fasih, sözü düzgün adam.
2- Beyaz kulaklı siyah at.

EZRAK:  Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su

FERMA: 1- Emreden, buyuran. 2- Amir FEYZAN: Çok bereketli, çok verimli FÜSUN:  Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI F

FERMA:
1-
Emreden, buyuran.
2- Amir

FEYZAN: Çok bereketli, çok verimli

FÜSUN:  Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.



GİZEM: Sır. GONCA: 1- Henüz açılmamış gül, tomurcuk. 2- Sevgilinin ağzı. GÖĞEM: Halk dilinde yeşile çalan mor. ( Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.) GÜRHAN: 1- Hanlar hanı. 2- Kara-Hitay prenslerine verilen ünvan GÜRKAN: Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.  

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI G

GİZEM: Sır.

GONCA:
1- Henüz açılmamış gül, tomurcuk.
2- Sevgilinin ağzı.

GÖĞEM: Halk dilinde yeşile çalan mor. ( Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.)

GÜRHAN: 1- Hanlar hanı.
2- Kara-Hitay prenslerine verilen ünvan

GÜRKAN: Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.
 

HÜMA: 1- Devlet kuşu. 2- Saadet, mutluluk

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI H

HÜMA:
1-
Devlet kuşu.
2- Saadet, mutluluk

İCLAL: Kudretli büyüklük İLTEBER: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında ünvan. İREM: Cennet

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI İ

İCLAL: Kudretli büyüklük

İLTEBER: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında ünvan.

İREM: Cennet



KAAN: 1- Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2- Hakan, hükümdar. KANSU: 1- Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2- Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet. KARİN: 1- Yakın. 2- Nail olan. 3- Hısım komşu. 4- Mabeynci KATRE: 1- Damla, damlayan şey KAYHAN: Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu. KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek KAYRAL: Kayrılan, himaye edilen  KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük KEVSER: Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su KORAY: İyice kor rengine gelen ay. KORÇAN: Ateşli, canlı, hareketli. KÜBRA: Büyük olan KUMRU: Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş. 

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI K

KAAN:
1- Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim.
2- Hakan, hükümdar.

KANSU:
1-
Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti.
2- Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.

KARİN:
1-
Yakın.
2- Nail olan.
3- Hısım komşu.
4- Mabeynci

KATRE:
1-
 Damla, damlayan şey

KAYHAN: Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

KAYRAL: Kayrılan, himaye edilen 

KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük

KEVSER: Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

KORAY: İyice kor rengine gelen ay.

KORÇAN: Ateşli, canlı, hareketli.

KÜBRA: Büyük olan

KUMRU: Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş. 

MARZİYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir. MERİH: Dünya'dan sonra Güneş'e en yakın olan gezegen MERT: Sözünün eri, sözünde duran MİNA: Liman MİRAY: Ayın ilk günleri   

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI M

MARZİYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.

MERİH: Dünya'dan sonra Güneş'e en yakın olan gezegen

MERT: Sözünün eri, sözünde duran

MİNA: Liman

MİRAY: Ayın ilk günleri 
 

NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI N

NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı



OGÜN:  Anımsanan belirli bir günde doğan. OĞUZ: 1- Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2- Genç, sağlam, güçlü. 3- Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs ORHUN: 1- Orta Asya'da bir ırmak. 2- Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3- Yüksek, yüce Hun anlamında OYTUN: 1- Kutsal, mübarek. 2- Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova.  OZGAN: Öne geçen, kazanan, başarılı

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI O

OGÜN:  Anımsanan belirli bir günde doğan.

OĞUZ:
1-
Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı.
2- Genç, sağlam, güçlü.
3- Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs

ORHUN:
1-
Orta Asya'da bir ırmak.
2- Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı.
3- Yüksek, yüce Hun anlamında

OYTUN:
1- 
Kutsal, mübarek.
2- Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. 

OZGAN: Öne geçen, kazanan, başarılı

RANA: Güzel, göze hoş gelen RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI R

RANA: Güzel, göze hoş gelen

RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

SARA: 1- Prenses. 2- Hz. İbrahim'in eşi 3- Halis, katkısız, temiz SARE: Saf temiz SARP: 1- Çetin, sert, şiddetli. 2- Dik, çıkılması ve geçilmesi zor. SARPER: Sert, güçlü erkek. SEDEF: 1- Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu. 2- Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya. SEDEN: Uyanık, tetikte, gözü açık olan ŞEHBAL: Kuş kanadının en uzun tüyü SELEN: Sel gibi coşkun, taşkın kimse. SELİKA:  Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti.  SELVA: 1- Bal. 2- Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3- Ekvator da sık balta girmemiş orman SEMA: 1- İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2- Gökyüzü. 3- Felek. SENA: 1- Övgü ile ilgili. 2- Şimşek parıltısı 3- Şükretme SERTAÇ: Baştacı, çok sevilen, sayılan. SERTAP: İnatçı direngen. SEVDE:  Siyah esmer, esmer güzeli. Müminlerin annelerinden birisi Hz. Sevde. SEVİL:  Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi ŞEVVAL:  Hicri takvime göre yılın 10. ayı ilk üç günü şeker bayramıdır.  ŞEYMA: Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar.  SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi. SEZER: Duyar hisseder anlar. SORGUN: 1- Bir tür söğüt ağacı. 2- Sıtkı, sert. 3- Çok uzun ve güzel saç. SOYHAN:  Han soyundan gelen. SUDEN: Hz. Muhammet'in (sav) cennette en çok sevdiği ağacın ismi. SÜSEN:  Çiçekleri iri güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi.   

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI S

SARA:
1- Prenses.
2- Hz. İbrahim'in eşi
3- Halis, katkısız, temiz

SARE: Saf temiz

SARP:
1-
Çetin, sert, şiddetli.
2- Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.

SARPER: Sert, güçlü erkek.

SEDEF:
1- Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu.
2- Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

SEDEN: Uyanık, tetikte, gözü açık olan

ŞEHBAL: Kuş kanadının en uzun tüyü

SELEN: Sel gibi coşkun, taşkın kimse.

SELİKA:  Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. 

SELVA:
1-
Bal.
2- Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş.
3- Ekvator da sık balta girmemiş orman

SEMA:
1- İşitme, duyma. Musiki dinleme.
2- Gökyüzü.
3- Felek.

SENA:
1- Övgü ile ilgili.
2- Şimşek parıltısı
3- Şükretme

SERTAÇ: Baştacı, çok sevilen, sayılan.

SERTAP: İnatçı direngen.

SEVDE:  Siyah esmer, esmer güzeli. Müminlerin annelerinden birisi Hz. Sevde.

SEVİL:  Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

ŞEVVAL:  Hicri takvime göre yılın 10. ayı ilk üç günü şeker bayramıdır. 

ŞEYMA: Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 

SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.

SEZER: Duyar hisseder anlar.

SORGUN:
1- Bir tür söğüt ağacı.
2- Sıtkı, sert.
3- Çok uzun ve güzel saç.

SOYHAN:  Han soyundan gelen.

SUDEN: Hz. Muhammet'in (sav) cennette en çok sevdiği ağacın ismi.

SÜSEN:  Çiçekleri iri güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. 
 



TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI T

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

UMUT: Ummak beklemek ümit etmek

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI U

UMUT: Ummak beklemek ümit etmek

YAREN: Dost arkadaş YİĞİT: Güçlü cesur  

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI Y

YAREN: Dost arkadaş

YİĞİT: Güçlü cesur
 



ZEHRA: Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı ZİNNUR: Nur saçan ZİŞAN: 1- Şanlı şerefli. 2- Canlı. 3- Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI Z

ZEHRA: Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı

ZİNNUR: Nur saçan

ZİŞAN:
1-
Şanlı şerefli.
2- Canlı.
3- Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın