Koroner damar baypas hayat kurtarıyor

Tüm dünyada ölüm nedenlerinin en başında koroner arter hastalıkları yer aldığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Beşoğul, günümüzde genç yaştaki kişilerde de en sık karşılaşılan ölüm nedenin kalp rahatsızlıkları olduğunu söylüyor

Koroner damar baypas hayat kurtarıyor
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Beşoğul “Özellikle ailesinde kalp krizi öyküsü olan hastalar ve sigara, şişmanlık, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ,65 yaş üstü olmak gibi risk faktörleri de kalp krizi başta olmak üzere diğer kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor. Kalp krizine neden olan koroner damar tıkanıklığının en önemli sebebi kalbi besleyen (koroner) damarların içine yağ birikintilerinin oturmasıdır. Çok genç yaşlarda ise sebep, bir pıhtının koroner damarlara ulaşıp aniden tıkamasıdır. Teşhis için koroner anjiografi teşhisinden faydalanılır ve uygulanacak tedavi de bunun üzerinden planlanır.”

Prof. Dr. Yavuz Beşoğul, koroner arter damar hastalıklarındaki tedavi seçeneklerini şöyle anlattı:

Balon Anjiyoplasti ve Stent: Koroner balon anjiyoplasti, koroner anjiyografi sonucunda hastalıklı damara balon uygulanması kararı alınan hastalara aynı seansta işleme devam ederek veya daha sonraki bir seansta daralmış veya tıkalı damarı açmak için yapılan tedavi girişimidir. Balon dilatasyon (balonla genişletme) işlemi kardiyak kateterizasyon laboratuvarında, anjiyografi işleminde kullanılan kateterlere (ince uzun, yumuşak plastik tüpler) benzer yapıda olan ve bu işlem için tasarlanmış kateterler kullanılarak yapılır.Cerrahi Baypas: Damar sayısına ve yerine göre günümüzde minimal invaziv tekniklerle kalbe baypas operasyonu uygulanabiliyor. Minimal invaziv tekniğinin hasta açısından çok sayıda faydası bulunuyor. Bunlar arasında daha az kanama, minimal kesiler sayesinde küçük ve hızlı iyileşen yaralar,  daha az yara izi, erken taburcu olma, özel ve sosyal hayata daha çabuk dönme, düşük enfeksiyon riski, beyin ve böbrek komplikasyonlarının oluşmaması, estetik görünümü bozmaması gibi faktörler gösterilebilir. Melez (hibrid) girişim ise çok damar sayısı olan hastalarda stent ve çalışan kalpte baypas operasyonunun birlikte uygulanmasıdır.