Yeni Yazısı > Kooperatif ölmüş - 31.07.2012

Kooperatif ölmüş
31 Temmuz 2012

1987’de girdiğim kooperatif 1997’de bizlere düşen daireleri verdi. Kat mülkiyet tapularını aldı, 2011’de de tasfiyeyi tamamladı. Ancak sitemizin sosyal tesisinin kiracıları kira ödemiyor. Bu yerlerin kimin olduğu bilinmiyor, bu yerleri kullananlar malı gibi tasarruf ediyor. Kooperatif tasfiye olduğu için kooperatif yönetimi yok. Buralar için kooperatif yönetimini tekrar kurmak mümkün mü?  H.T.

Hayır böyle bir problem için kooperatifi ihya etmek diye bir meseleniz yok. Sizin kooperatifle bağınız artık yok. Bağın olması için önce ortada kooperatifin olması lazım. Kooperatif artık ölmüş, siz şimdi canlıların işine bakın. Peki canlı olan ne? Canlı olan sizin site yönetiminiz. Sitede 14 blok var diyorsunuz. Önce sizin sitenizin yönetiminin kurulması lazım.

[[HAFTAYA]]

Bunun için önce bir karar defteri bir de gelir giderlerini kaydetmek için ticari defter alıp noterde tasdik ettirecek. Sonra kat malikleri kurulunu toplayacak ve yöneticilerini seçecek. Sonra bu yöneticiler Kat Mülkiyeti Kanunu’nun tarif ettiği şekilde bir araya gelecek ve bir temsilciler komitesi oluşturacak. Bu halde sizin kooperatiften beklediğiniz hizmeti görecek bir yönetimi kurmuş olacaksınız. Sonra geleceğiz bahsettiğiniz sosyal tesislerin durumuna. Buraların tapusu olmayabilir zira ortak mahaldirler ve ortak mahallerin tapusu olmaz, arsa payı olmaz. Yönetilmeleri ise yine kat malikleri kurul kararına bağlı olarak site yönetimi veya temsilciler kurulunun işidir. Kira hükümlerine tabi olarak da işlemler yürütülür.

Bir nasihatım olacak


Dört yıldır bir işyerinde çalışıyorken işime son verdiler. Kıdem tazminatımın bankaya yatacağını söylediler ama yatırmadılar. Ayrılırken bana kağıt imzalatmışlardı. Kağıtta 5000 TL kıdem tazminatımı aldığım yazılıymış. Şimdi ne yapacağım?  O.C.

Yanıtlaması en zor sorulardan biri. Çoğunlukla yanıtladığım olaylarda küçük bir ihtimal de olsa çıkış imkanı vardır. Ancak bunun gibi sorularda çıkış imkanı yok. Okuyucum 1000-1250 TL arasında maaş alıyormuş. Dört yılına tekabül eden parayı aldığına dair ibraname imzalamış. Yani almadığını ispatlayacak bir başka belge yok. Bu durumda nasıl bir çıkış önerebilirim? Ne yazık ki ‘yapacak bir şey yok’ diyeceğim. Bir ümit önce şunu sorayım sonra bir cümle ile bir nasihatım olacak. Acaba aldığı ücret daha yüksek miydi, yani dört yıllık kıdem tazminatı, varsa ihbar tazminatı, varsa fazla mesai, bayram, izin ücreti falan da var mıydı? Yani alacağı toplandığında 5000 TL’yi geçer miydi? ‘Geçerdi’ diyorsa farkı için dava açacak. Ancak buna bu işi anlayan biri ile baş başa konuşup ona göre karar vermesi gerekir. Elime geçen bir olayda bir otelde 1.5 yıl çalışmış 1250 TL maaşlı birinin hesabı 20 bin liranın üzerinde çıkmış, mahkeme de buna hükmetmişti. (Bunun içinde faizler de vardı.) Dolayısı ile bir ümit burada. Şimdi de nasihat faslı. Hiçbir belgeyi okumadan, içinde ne yazdığını anlamadan imzalamayacaksınız. Pek çok yerde önünüze bir takım yazılar konulacak ve “imzala bunu” diyecekler. Okuyup anlamadan imzalarsanız her zaman bu hale düşersiniz. Asla ve asla okuyup anlamadan bir belgeyi imzalamayın, ikinci nüshasını mutlaka ama mutlaka alıp saklayın. Bu nasihatımı da hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. “Biz ikinci nüshayı vermiyoruz” gibi sözlere de itibar etmeyin böyle bir kural hiçbir yerde yoktur.