Kooperatif malları ortaklara kalabilir
26 Haziran 2014

SORU:

Babam ve arkadaşları 1967’de bir kooperatif kurmuş, lojman adı altında meskenler yaparak ortaklarına dağıtmışlar. Bundan sonra kooperatif ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamış. Oysa kooperatifin mülkü olan 600 metrekarelik bir parsel var. Bizler bu yeri değerlendirmek istiyoruz ama sicil memurluğundan öğrendiğimiz kadarı ile kooperatif tasfiyeye girmiş. Tasfiye halinde kooperatif malları ne olur?  E.E.

[[HAFTAYA]]

CEVAP:

Kooperatifler muhtelif nedenlerle tasfiyeye girer. Ya bu konuda kooperatif organları (genel kurul) karar almıştır ki bu sizin olayınızda söz konusu değildir veya bir mahkeme kararı vardır ya da kooperatif üç yıl üst üste genel kurul yapmamıştır. Bunlar tasfiye nedenidir. Kooperatif tasfiye edilecek ise bunu tasfiye kurulu denilen bir kurul yapar. Dolayısı ile sizin bahsettiğiniz kooperatifin tasfiyesini de bir kurul yapmaktadır. Bu kurul kooperatif alacaklarını tahsil eder, bunlarla borçlarını öder. Peki malvarlığı artarsa ne olur? Sizin sorunuz bu. Şöyle olur: Tasfiye haline giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak pay bedelleri geri verildikten sonra kalan mallar ancak ana sözleşmede bu husus öngörülmüş olduğu takdirde, ortaklar arasında paylaştırılır. Ana sözleşmede başka bir hal tarzı kabul edilmiş olmadıkça paylaştırma, dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında eşit olarak yapılır. Ortaklara paylaştırma yapılacağına dair ara sözleşme açıklama olmadığı takdirde tasfiye neticesinden arta kalan miktar, kooperatifleşme amacına uygun olarak harcanmak üzere Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’ne bırakılır. Görüldüğü gibi borçlar ödendikten sonra arsa halen kooperatif ortaklarına kalacak ise bu halen ortak olanlarla ölenlerin mirasçılarına kalacak. Dolayısı ile tasfiyeden sonra değerlendirmek mümkün olabilir ama bu arada tasfiyenin çoğunlukla uzun zaman aldığı hususunu da hatırlatma ihtiyacını duyuyorum.