Kedi ve köpeklere mikroçip kimlik!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hastalıklarının kontrolünü daha etkin sağlamak amacıyla sahipli ve sahipsiz tüm kedi ve köpeklerinkimliklendirilmesi amacıyla bir çalışma yaptı

Kedi ve köpeklere mikroçip kimlik!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hastalıklarının kontrolünü daha etkin sağlamak amacıyla, sahipli ve sahipsiz tüm kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi amacıyla bir çalışma yaptı.

Bakanlık, hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak amacıyla, kedi ve köpeklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması ve kayıtlarının düzenli tutulması ile ilgili usul ve esaslarının belirlendiği yönetmelik taslağını görüşe açtı.

"Kedi ve Köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması yönetmelik" taslağı, sahipli ve sahipsiz tüm kedi ve köpeklerin bireysel olarak kimliklendirilmesini, kimliklendirmede kullanılacak yöntemi, malzeme tipi ve özelliklerini, kimliklendirilen hayvanlar ile bunların bulundukları işletmelerin veya sahiplerinin kayıt altına alınmasını, kayıt altına alınan hayvanlara düzenlenecek belgeleri, denetim ve kontrol ile idari yaptırımlara ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesinden Bakanlık yetkili olacak.

Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması sistemi, "hayvanların kimliklenmesi için mikroçip ve okuyucudan oluşan kimlikleme araçları, tutulan kayıtlar, pasaport belgeleri, bilgisayar destekli veri tabanı"ndan oluşacak.

-Deri altına mikroçip uygulaması

Hayvanların kimliklendirilmesi, veteriner hekimler tarafından mikroçip ile yapılacak.

Yeni doğan hayvanların kimliklendirilmesi, doğumdan itibaren en geç 4 ay içinde gerçekleştirilecek. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen hayvanlar 7 gün içinde veri tabanına kaydedilecek. Veri tabanına kaydedilmiş hayvanlara ait aşı uygulaması, sahip değişikliği gibi pasaporttaki ve veri tabanındaki bilgilerin değişmesi halinde en geç 7 gün içinde yeni bilgilerin kaydedilmesi gerekecek.

Mikroçip, iki skapula (kürek kemiği) arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına, deri altına uygulanacak.

Mikroçip takılmış hayvanlar, yılda bir kez çipin yerinde olduğu ve çalıştığından emin olmak için taramadan geçirilecek,
Üzerinde bireysel tanımlama numaraları bulunan mikroçipler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde yetki verilen serbest veteriner hekim, kurum ya da kuruluşlar tarafından kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki işletmelerdeki kedi ve köpeklere uygulanacak.

-Pasaport düzenlenmesi-

Kimliklendirilmiş kedi ve köpekler için, pasaport da düzenlenecek. Pasaport üzerindeki numara da ayrıca veri tabanına kaydedilecek. Pasaportlar, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahsis edilecek.

İşletmelerin sorumlu veteriner hekimleri, kayıt altındaki kedi ve köpeklerin satılması durumunda, sahip değişikliğini, hayvanların veri tabanına, pasaportuna işleyecek.

Hayvanların sahibinin değişmesi durumunda, serbest veteriner hekim hayvanın sahip değişikliğini veri tabanına ve hayvanın pasaportuna işleyecek.
Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi halinde ise kimliklendirilen hayvana ait bilgiler, belediyeler tarafından veri tabanına ve pasaporta kaydedilecek.

-Kayıtlı kedi ve köpeklerin ölüm bilgileri-

Kimliklendirilmiş kedi ve köpeklerin ölümlerini, işletmenin sorumlu veterineri, sahipsiz hayvanın bulunduğu belediye veterineri veri tabanına işleyecek.
Sahipli hayvanların ölümlerini ise serbest veteriner hekim veri tabanına aktaracak ve pasaportuna kaydedecek.

Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ve kontrollerine ilişkin tüm işlemler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü veya ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılacak.

Sahipli hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin masraflar, hayvan sahipleri tarafından karşılanacak. Kimliklendirmeye ilişkin ücret, her yıl bölge veteriner hekimler odalarının asgari ücret tarifesinde belirlenecek.

-Bilgisayar destekli veri tabanında yer alacak bilgiler-

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bilgisayar destekli bir veri tabanı kurulacak. Yönetmelik gereği talep edilen tüm bilgiler süresiz olarak bu veri tabanında saklanacak. Veri tabanında asgari, "mikroçip numarası, yeri, yerleştirildiği tarihi, pasaport numarası, hayvan sahibinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, posta kodu, telefon numarası, kuduz aşısı ve diğer yapılacak aşıların adı, aşının imalatçı firması, parti numarası, son kullanma tarihi, aşılama tarihi ve geçerlilik tarihi (aşının verdiği bağışıklık süresi), veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası ve TC kimlik numarası, hayvanın adı, türü, soyu, cinsiyeti, doğum tarihi, belirgin işaret ve rengi"ne ilişkin bilgiler yer alacak.

Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi gizliliğinin ve korunmasının sağlanması şartıyla, tüm ilgili tarafların bu bilgilere erişimlerine izin verebilecek.
 

Zeynep Akyıl - AA