KDV alacağı af kapsamındaki vergi borcuna mahsup edilebilir
21 Şubat 2011

Soru: Torba yasasındaki vergi affına istinaden, devletten olan KDV alacağımı vergi borcuma karşılık mahsup edebilir miyim?  Özlem KILINÇ Cevap: Kamuoyunda af kanunu olarak tanımlanan 6111 sayılı Kanun’un 18/5’inci maddesi; ‘Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, bu kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ve ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluları kapsamaktadır.

[[HAFTAYA]]

Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebini esas aldığı tarih itibarıyla, bu kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır. Mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen tutarın bir ay içinde ödenmesi istenilir. Kanun, bu süre içinde eksik ödenen tutar, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için, belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, ‘eksik ödenen tutar için kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz’ hükmünü içerir. Bu madde hükmü esasları dâhilinde KDV alacağınızı af kapsamında olan vergi borcunuza mahsup ettirebilirsiniz.

Anneniz prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir

Soru: Annem 25 Ocak 1956 doğumlu. 1 Nisan 1998’den beri SSK’lı. 3600 gün primi var. Ne zaman emekli olabilir? Fatma ÇETİN Cevap: Anneniz yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi. Prim ödemesi yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemese de 25 Ocak 2014’te emekli olabilir.

3 yıl Bağ-Kur’lu, 1275 gün de sigortalı çalışarak prim ödemelisiniz

Soru: 1 Ocak 1959 doğumluyum. 8 Nisan 1999’da SSK’lı oldum. 20 gün primim var. 12 Şubat 2001’den beri Bağ-Kur’luyum. Ne zaman emekli olurum? Suzi ELBAŞ Cevap: 1 Ekim 2008 itibarıyla isteğe bağlı prim ödemeleri Bağ-Kur’a sayılıyor. Bu açıdan isteğe bağlı da ödeseniz, Bağ-Kur’a da devam etseniz aynı şartlarla emekli olabilirsiniz. Ancak, sigortalı çalışarak 4/a’ya (SSK) prim öderseniz daha erken emekli olmanız mümkün. SSK’da 20 yıl sigorta, 5975 gün prim ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 2355 gün daha prim ödeyerek, 3620 gün olan prim ödemenizi 5975 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 3 yıl (1080 gün) daha Bağ-Kur’a veya isteğe bağlıya prim ödedikten sonra, Bağ-Kur veya isteğe bağlıdan çıkıp, Bağ-Kur dosyanızı kapattırın. Sigortalı bir işte çalışarak 1275 gün prim ödeyin.

Bağ-Kur’lu af kanunu ile günlerini tekrar kazanacak

Soru: Bağ-Kur’da borcu silinip, sigortası durdurulanlar aftan yararlanıyor mu? Cezmi BOZER Cevap: 30 Nisan 2008 itibarıyla Bağ-Kur’a 60 aydan (5 yıl) fazla prim borcu olanların sigorta süreleri, primi ödenen son ay itibarıyla durduruldu ve prim borçları silindi. Af yasası sizin gibi sigortaları durdurulanlara, günlerini kazanma imkanı getiriyor. Borcunuzu kanunun sağladığı avantajlardan yararlanarak ödeyebilirsiniz. - Kanun yayımlandıktan sonra 2 ay içinde SGK’ya başvuru yapın. Primlerinizin tahakkuk ettirilerek, aftan yararlanmanızın sağlanmasını talep edin. - Prim borcunuzun aslını ve borcun vade tarihi ile kanunun yayımlandığı tarih arasındaki enflasyon oranında hesaplanan gecikme bedelini 5 ay içinde ödeyin. - Böylece toplam borcunuzun asıl ağırlıklı kısmını oluşturan gecikme cezası ve gecikme zammı borcunuzun tamamından kurtulun.

Ağustos 2011’den sonra prim ödemezseniz Bağ-Kur riskiniz yok

Soru: 29 Temmuz 1969 doğumluyum. 15 Mart 1993’te SSK’lı oldum. 15 Kasım 1998’de çıkışımı aldım. 1 Eylül 2001’den itibaren isteğe bağlı sigortam başladı. Ancak 1 Ekim 2008’den itibaren SSK’da isteğe bağlı prim ödemeleri Bağ-Kur’a sayıldığından, hâlâ hazırda primlerimi Bağ-Kur’a ödemekteyim. SSK’dan emekli olabilmem için ne yapmalıyım?  Nur ANİL Cevap: Nur isimli erkek de var, bayan da. Sorunuzu bayan olduğunuz varsayımıyla cevaplandırıyoruz. SSK’dan emekli olmanız için 1 Ekim 2008’den itibaren isteğe bağlıya 41 aydan (1230 gün) fazla prim ödememelisiniz. Bunun için Şubat 2012’den sonra isteğe bağlıdan çıkmanız gerekiyor. Emekli olmak için aranan prim şartını Ağustos 2011’de dolduracağınızdan, bu tarihten sonra prim ödemezseniz Bağ-Kur şartlarına tabi olma riskiniz yok. Çünkü SSK’da 20 yıl sigorta, 5600 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Ağustos 2011’e ayına kadar prim ödeyerek, toplam ödemenizi 5600 güne tamamlamanız şartıyla, 29 Temmuz 2018’de emekli olabilirsiniz.

Af kanununda emekli olma şartlarını değiştiren düzenleme bulunmuyor

Soru: Annemin 1200 gün primi var. Af kanunundan yararlanarak anneme emekli aylığı bağlatabilir miyim?  Serpil Cevap: Af kanunda emekli olma şartlarını değiştiren bir düzenleme yok. Anneniz 1200 gün prim ödemesiyle ne bugün ne de af kanunu yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekli olabilir. Annenizin emekli olabilmesi için, prim ödemesini en az 3600 güne tamamlaması gerekiyor.

Af kanunu erken doğumda kullanılamayan izin süresini kullanma imkanı sağlıyor

Soru: Af kanunu, doğum yapan kadın sigortalıların izin sürelerini uzatıyor mu?  Fatma Cevap: Af kanunu doğum yapan kadın sigortalıların izin sürelerini uzatmıyor. Ancak, 8 hafta doğum öncesi iznini kullanırken erken doğum yapan kadın sigortalıya, erken doğum nedeniyle kullanamadığı doğum iznini, doğum sonrasında kullanmasına olanak sağlıyor. Örneğin; 8 haftalık doğum izninin 4 haftasını kullandıktan sonra erken doğum yapan kadın sigortalının, kullanamadığı 4 haftalık izin süresi, 8 haftalık doğum sonrası iznine eklenecek ve doğum sonrasında 12 hafta izin kullanacak. Mevcut uygulamada, kullanılmayan 4 hafta yanıyordu.