Yeni Yazısı > Kamulaştırmasız el atma - 29.06.2012

Kamulaştırmasız el atma
29 Haziran 2012

 Bir kamu kuruluşu benim tarla vasfındaki arsamın üzerinden su borusu ve yanından yol geçirdi. Ancak arsam kamulaştırılmadı, bana herhangi bir bedel ödenmedi. Ben bunun üstüne bir de arazim için vergi ödedim. Bu durum ne kadar sürer? Benim arazimi bu şekilde işgale hakları var mı?  M.K.

Doğrusunu isterseniz önce geniş bir bilgi vereyim sonra özele geçeyim. Mülkiyet hakkı mutlak haklardandır ve Anayasa teminatı altındadır. Kanuni bir neden olmadan hiç kimsenin malına el konamaz. Şimdilik kanuni neden kamulaştırma kanunudur ki önce kamu yararı olacak, sonra mahkeme kararı olacak, ardından kamulaştırma bedeli bankaya arsa sahibinin adına yatacak, ondan sonra kamulaştıran kamu kurumu adına tescil edilecek.

[[HAFTAYA]]

Mülkiyet hakkı böyle korunmuştur. Ancak kamulaştırma yapma yetkisi bulunan kamu kuruluşları bazı hallerde kamulaştırma kararı olmadan gayrimenkullere sizin olayınızda olduğu gibi el koyar. Buna kamulaştırmasız el koyma denilir. Bu halde gayrimenkul sahibinin dava açarak müdahalenin önlenmesi talebinde bulunması veya kamulaştırma bedeli talep etmesi mümkündür. Bu talepte bulunmak için zamanaşımı sözkonusu değildir. El atma sürdüğü müddetçe bu başvuru yapılabilir, ayrıca bu yerin kullanılmış olmasından dolayı da geçmiş beş yıllık ecrimisil (kullanma bedeli) talep edilebilir. Gayrimenkulünüzün işgali ve üzerindeki tesisleri göz önünde bulundurarak mahkemeden yukarıda anlattığım şekilde talepte bulunabilirsiniz.