Yeni Yazısı > İslamifobia - 04.10.2010

İslamifobia
04 Ekim 2010

Dünya nüfusunun belli başlı dinlere göre dağılımına bakarsak Hıristiyanlığın 2.1 milyar kişiyle ilk sırada olduğunu görüyoruz.

Ateistler 1.4 milyar nüfusla ikinci sırada.

Müslümanların sayısı 1.2 milyar

Dördüncü sırada Hinduizm 900 milyon. Beşinci Budizm 708 milyon.

Başta Amerika tüm dünyayı ayağa kaldıran Musevilerin tüm dünyadaki nüfusu sadece 14 milyon. İstanbul’un nüfusundan bile az.

[[HAFTAYA]]

1096'daki Birinci Haçlı Seferi’nden başlayarak İspanyol Engizisyonu, Yahudilerin 1290'da İngiltere'den, 1492'de İspanya'dan ve 1497'de Portekiz'den kovulmaları Nazi Almanyası'nın gerçekleştirdiği Holokost (Yahudi Soykırımı), Avrupa’daki antisemitizmin tarihsel gelişimi.

İslam karşıtı Haçlı seferleri de hem Orta Doğu’ya hem de Emeviler’in Endülüs’den çıkartılması sırasında defalarca yapıldı.

Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa ve Balkanlar’dan atmak için Hırıstiyan Avrupa krallıklarının dayanışması da hep İslam korkusundan.

***

Atatürk Türkiyesi’nin Batı dünyasında kabul görmesinin en önemli nedeni devlet yönetiminde ‘laisizm’in uygulanması.

İran İslam Devrimi ve sonrasında ortaya çıkan Hamas, Taliban, Hizbullah gibi aşırı İslamcı örgütlerin başlattıkları terörist eylemler 12 Eylül sonrası Batı’nın İslam’a karşı tavrını da değiştirdi.

12 Eylül saldırılarıyla başlayan İslamifobia (İslam karşıtlığı) ise günümüzde dünya barışını ve dinler arası diyaloğu tehdit eden en önemli tehlike.

Hırıstiyan dünyada toplam nüfusları 1.6 milyar olan Hindu ve Budistler’e bir tepki olmaması da enteresan.

İslamifobia’nın arkasındaki gerçek ise başta İran olmak üzere bazı Müslüman ülkelerde İslam dininin devlet yönetimini ele geçirmesi, şeriat kurallarının ön plana çıkması.

Batının asıl sorunu ise özellikle Afrika’daki misyonerlik çalışmalarının artık işe yaramaması ve hızla artan Müslüman nüfus.

Avrupa da bile Hıristiyan Müslüman nüfus dengesi değişmeye başladı.

Mavi Marmara baskınından sonra Batılı ülkelerin tepkisiz kalmasının altında bile İslamifobia var.

İspanya ile Türkiye’nin birlikte yürüttükleri Medeniyetler İttifakı Projesi ve İslam Konferansı Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun özellikle Birleşmiş Milletler nezninde yaptığı çalışmalar dünyada İslam korkusunun ortadan kalkması ve dünya barışı için en büyük şans.