Hükümetle Askerin 'silah' gerilimi!

Hükümet, kanunda değişiklik yaparak MİT'e ve Polise "askeri silah" ithal yetkisi veriyor. Genelkurmay, "Askeri silahlar kontrolsüz kalabilir" diyerek karşı çıkıyor

Hükümetle Askerin 'silah' gerilimi!

Genelkurmay ve hükümet arasındaki suikast gerilimine bir de silah gerilimi eklendi. Silah kanunu yüzünden iktidarla asker karşı karşıya geldi. Hükümet, kanunda değişiklik yaparak MİT'e ve Polise "askeri silah" ithal yetkisi veriyor. Genelkurmay, "Askeri silahlar kontrolsüz kalabilir" diyerek karşı çıkıyor.

İşte İbrahim Gündüz'ün özel haberiyle, Meclis'te yaşanan kavganın iç yüzü...

Ankara'da istihbarat savaşları yaşanırken, Hükümetle Asker arasında Hükümetle Yargı arasında gerilim sürerken, müthiş bir tartışmanın daha “perde gerisinde” yaşandığı ortaya çıktı. Gerilimin ve tartışmanın nedeni, Hükümetin Meclis'e sevkettiği “Silah Kanunu”.

MİT'e ve polise “askeri silah” ithal yetkisi veren kanuna asker karşı çıkıyor. Hükümet Silah Kanunu Tasarısını 1 Temmuz'da Meclis'e sevketmişti. 10 Aralık'ta görüşmeleri başlayan tasarı kamuoyuna “bıçak ve biber gazına düzenleme” diye yansımıştı.

Ancak İçişleri Alt Komisyona havale edilen ve bugünlerde Alt Komisyon'da görüşmeleri süren tasarının Askerle Hükümet arasında yeni bir gerilim kaynağı olduğu ortaya çıktı.

Çünkü Genelkurmay, yeni Silah Kanunu'yla kendileri by pass edilerek MİT'e ve Polise ağır “askeri silah” alınmak istendiğini düşünüyor ve buna karşı çıkıyor. Yani Hükümetle Asker arasında yaşanan gerilimlere bir de silahlar eklendi.

Mevcut kanunda askeri silah ithalatı ve ihracı Milli Savunma Bakanlığı'nın izniyle yapılabiliyor. Kayıtlarsa Genelkurmay Başkanlığı'nda tutuluyor.

Ancak Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşmeleri süren “Silah Kanunu" tasarısıyla, askeri silahların (MİT ve Polis için) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından da ithal edilmesinin yolu açılıyor.

Tasarı Alt Komisyona gidince ilgili kuruluşlardan da görüş istendi. Asker de görüşünü komisyona bildirdi. Bir “Bilgi Notu" hazırlayan Genelkurmay, "bu yasa çıkarsa, askeri silah ve malzemelerin ithali kontrolsüz kalacaktır" dedi.

Askerin hazırladığı Bilgi Notu'nda, tasarının "sivil amaca yönelik" olarak hazırlandığı ama "askeri silahları" kapsadığı vurgulanıyor.

Komisyona gönderilen yazıda, "askeri silahlara ilişkin düzenlemelerin, bu Tasarı kapsamı dışında bırakılması gerekmektedir" deniliyor.

Askerin Bilgi Notu'nda, “Düzenleme ile, MİT ve genel kolluk kuvvetlerinin askeri nitelikte silah ithal edebilmeleri mümkün hale getirilmiştir... Tasarının bu haliyle yasalaşması halinde, askeri silah ve malzemelerin ithali tek elden takip edilmeyecek, kontrolsüz kalacaktır” deniyor.

Yeni Silah Kanunu'yla Hükümet, silahların kayıt ve ruhsat işlemlerini de düzenliyor. Düzenleme, mevcut uygulamanın aksine, askeri personele ait silahları “kapsam dışında” bırakmıyor.

Askerlerden de ruhsat işlemleriyle ilgili valiliklerden izin ve onay alması isteniyor. Asker bu düzenlemeye de "operasyon bölgesinde" sıkıntılara neden olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

KANAL D