'Fantezi dünyanız midemizi bulandırıyor'

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu'nun 'Bastırılmış Fantezi Dünyanız Midemizi Bulandırıyor!' başlıklı açıklama metnidir

'Fantezi dünyanız midemizi bulandırıyor'

İstanbul ve Ankara`dan sonra Trabzon`da da karma öğrenci yurtları cinsiyetçi-muhafazakâr politikalar sonucunda kapatıldı.  Trabzon Milli Eğitim İl Müdürü Tamer Kırbaç, "Erkek öğrenciler ile kız öğrenciler aynı binada altlı üstlü kalıyor. Aynı merdivenleri kullanarak uyumaya gitmeleri inanın beni iki yıldır rahatsız ediyor ve diken üstünde oturmama sebep oluyor" diyerek kent merkezindeki Sosyal Bilimler Lisesi`ni Esiroğlu beldesindeki YİBO`ya taşıdı.

Hiçbir somut iddia olmamasına rağmen Milli Eğitim İl Müdürü yaptığı akıllara durgunluk veren açıklamayla; okulda görev yapan eğitim emekçilerini, öğrencilerini ve velilerini suçlamaktadır. Cesaretini hiç kuşkusuz her fırsatta erkek egemen zihniyeti yeniden üreten AKP hükümetinden almaktadır. Son dönemlerde karma eğitime ve öğrenci yurtlarına yapılan saldırılardaki artış AKP iktidarının eğitim sistemini muhafazakâr-cinsiyetçi tarzda yeniden şekillendirme isteğinin başka bir adımıdır. Eğitimin temel amaçlarını ve ilkelerini görmezden gelerek yapılan uygulamalar toplumumuzda var olan cinsiyet eşitsizliğini daha da arttırmaktadır. İmzalanan uluslararası anlaşmaların yanı sıra eğitimin temel ilkelerine dahi karşı olan bu yaklaşımın arkasında hiçbir pedagojik, bilimsel ya da sosyolojik temel yoktur. Yapılmak istenen AKP`nin Sünni İslam`ı topluma egemen kılmak için başlattığı muhafazakâr seferberliğin sonucu olarak toplumun tek tipleştirilmesidir. Bu dönüşümün ilk hedefi eğitim sistemi ve kız çocukları olmaktadır. Eğitim sistemi sınav odaklı hale getirilmekte; başarının tek ölçütü sınavlardaki puanlar olmaktadır. Oysa eğitim sistemi bir bütün olarak tüm çocukların sosyalleşmelerini, demokrasi ve insan haklarına saygıyı öğrenmelerini, eleştiri ve yaratıcılık kültürüyle buluşmalarını sağlar. Eğitimin bu temel özellikleri özellikle kız çocukları için hayati önemdedir. Karma eğitime yapılan her saldırı; ileride doğacak kadın ayrımcılığına dayalı bütün sorunların başlangıcı demek olacaktır.

Sendikamız; demokratik, laik, bilimsel, özgür, anadilinde ve karma eğitim için yıllardır mücadele etmektedir. Eğitim sisteminin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden arındırılması mücadelemizin temelinde karma eğitimin korunması vardır. İl Milli Eğitim Müdürü hakkında yaptığı akıllara durgunluk veren, hiçbir somut dayanağı olmayan suçlamalarından dolayı derhal işlem yapılmalıdır. Cinsiyetçi saldırılardan vazgeçilmeli; kapatılan yurtlar tekrar açılmalıdır. Aksi MEB`in, bürokratının bu açıklamasına sessiz kalması, MEB`in politikası olarak algılanacaktır. Trabzon`da okulları taşındığı için mağduriyet yaşayacak olan tüm eğitim emekçileri, öğrencileri ve velilerinin sesine kulak verilmeli yapılan uygulamalar geri alınmalıdır.