Yeni Yazısı > Faiz başka tazminat başka - 22.06.2014

Faiz başka tazminat başka
22 Haziran 2014

Yönetime olan aidat borcum için icra takibi yapıldı, benden senelik yüzde 60 faiz isteniliyor. Senelik yüzde 60 gibi bir faiz var mı? Yasal faiz oranı nedir?   Y.S.

[[HAFTAYA]]

CEVAP

Okuyucumun sorusu çok iyi incelenmesi gereken bir husustur. Zira önemli oranda ihtilafa neden olur. Şöyle ki; öncelikle yasal faiz oranını vereyim. Kanuni faiz senelik yüzde 9’dur. Dolayısı ile bir borçludan (ticari ilişkiler hariç) bu oranın üzerinde faiz isteniliyor ise buna itiraz mümkündür ve itiraz kabul görür. Peki okuyucumdan istenilen senelik yüzde 60 faiz nereden geliyor? Senelik yüzde 60 faiz şartı özel bir anlaşma olmadıkça hiçbir yerde yoktur. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda geciken aidat ve ortak gider borçları için aylık yüzde 5 ‘GECİKME TAZMİNATI’ öngörülmüştür. Gecikme tazminatını büyük harflerle yazmamın nedeni dikkat çekmek içindir. Dikkat edilirse bu faiz değildir, yasadan gelen bir tazminattır. Dolayısı ile bir bağımsız bölüm malikinden aidat veya ortak gider payı istenilecek ise buna iki türlü ilave yapılabilir. Birincisi faiz talebidir, ikincisi gecikme tazminatı talebidir. İkisi birden istenilemez. Yapılan takipte talep faiz ise bu, senelik yüzde 9’dur; talep gecikme tazminatı ise bu, aylık yüzde 5 ve senelik yüzde 60’tır. İşte sizden istenilen yüzde 60 buradan geliyor ama talebin faiz değil gecikme tazminatı olması lazım. Tatbikatta yapılan bir hata var. Borçlu aleyhine yapılan takipte, alacaklı takip talebine ‘senelik yüzde 60 faiz’ yazıyor. Bu ibare yanlıştır. İtiraz halinde bunun yüzde 9 olarak kabul edilmesi gerekirken, bazı kararlarda ‘gecikme tazminatı anlatılmak istenilmiştir’ zihniyeti ile yüzde 60 faize hükmediliyor ki bu yanlıştır. Zira hukuk mercileri davalarda dava dilekçesi ve icra takiplerinde takip talebi ile bağlıdır, bunun dışına çıkamazlar. Dolayısı ile ‘gecikme tazminatı denilmek istenilmiştir’ anlayışı yanlıştır. Talep faiz ise faiz oranı hesaplanır, talep gecikme tazminatı ise gecikme tazminatı hesaplanır. Her kat mülkiyeti ihtilafında ‘bu gecikme tazminatı demektir’ denilemez. Bu yönde gerekli itirazların yapılmasında yarar vardır.