Yeni Yazısı > Eliniz mahkum - 21.02.2011

Eliniz mahkum
21 Şubat 2011

Sekiz daireli bir binada daire sahibiyim. Binamız biraz yaşlı, onun için müteahhide verip yenilemek istiyoruz. Yedi kişi buna razı sekizinci kişi bir türlü razı olmuyor. Bunu halletmenin hukuki yolu nedir?  A.S.

İsterseniz fazla uzatmayayım, bunun çözümü yok. Şimdi biraz detay. Ne için çözümü yok onu söyleyeyim. Konu mülkiyeti ilgilendiriyor. Her insanın mülkiyet hakkı vardır ve Anayasa teminatı altındadır, mülkiyet hakkına hiç kimse izinsiz dokunamaz. Bu daire sahibinin de mülkiyet hakkı bulunduğundan razı olmadıkça dokunamazsanız, mahkemeden falan da bir karar alamazsınız.

[[HAFTAYA]]

Onun için sonlara kalanlar çoğunlukla kabulü zor taleplerde bulunur. Hatta son yıllarda yayılan bir uygulamadan söz edeyim. Böyle değerli binalarda yenileme ihtiyacı belirlendiğinde bu binada düşük bir bedelle bir daire sahibi olunuyor. Daire sahibi kim? Herhangi bir müteahhit. Şimdi onun izni olmadan binayı bir müteahhide verme imkanı var mı? Yok. O halde eliniz mahkum, yenilemeyi bu müteahhide vereceksiniz veya ilanihaye eski binada oturmaya devam edeceksiniz. İyi mi?

Süre 14 hafta

Dört yıl bir işyerinde çalışmaktayken 2009 yılının ortalarında hastaneye yatmak zorunda kaldım. Teşhis dirençli hipertansiyon. Daha hastaneye yeni yattım ki işveren devamsızlıktan işime son verdi. Oysa hastane raporlarımı işyerine bildirmiştim. Bunlara karşı halen dava açabilir miyim?  H.O.

Bir dava açabilmek için önce hukuki yararın bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Sizin iş aktinizin feshi için yasal neden varsa bu davayı açmayın, şayet yasal nedenler olmadan iş aktiniz fesholdu ise bu halde dava açın diyeceğim. Şimdi hastalık nedeni ile iş akdinin feshi durumuna bakmak lazım. Bir işçinin hastalığı konusunda İş Kanunu’nda hükümler vardır. Şayet işçi kendi kastı ile veya derli toplu yaşantısı olmayışı nedeni ile hastalandı ise iş akdi fesholunur, bu haklı fesihtir. Hastalık tedavisi mümkün olmayıp çalışmasında mahzur görülen hastalıklardan ise yine işine son verilebilir. Bunlar dışındaki hastalıklar için süreye bakılır. Bakılacak süre şudur: Bildirim sürelerini altı hafta aşması. Sizin dört yıllık çalışmanızda bildirim süresi sekiz hafta, buna altı hafta ekleyelim eder 14 hafta. Demekki sizin iş akdiniz, hastalığın 14 hafta sürmesi halinde 14 haftadan sonra fesholunabilir. Ama sizinki derhal fesholmuş, yani üç günlük devamsızlıktan. O halde bu fesih haklı fesih değil. Dolayısı ile iş mahkemesine başvurup doğan haklarınızı talep edebilirsiniz.