Elektrik borçlarının aftan yararlanma koşulları
18 Şubat 2011

Soru: Af Kanunu ne zaman çıkacak? Elektrik borçları da aftan yararlanabiliyor mu? Yararlanabiliyorsa ne yapmamız lazım? CEVAT Cevap: Af Kanunu Tasarısı’nın Meclis’teki yasalaşma süreci tamamlandı. 6111 Kanun numarasını alan Af Kanunu, Cumhurbaşkanı’nın onaylaması ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Mart ayının ilk haftasında yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) veya bu şirketin hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerine olan elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlar Af Kanunu kapsamında.

[[HAFTAYA]]

Vadesi 31 Aralık 2010 itibarıyla geldiği halde, Af Kanunu’nun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan elektrik borçları için aftan şu şekilde yararlanacaksınız: Asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler yerine, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların asıllarına TEFE/ÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi-Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar abonesi bulunulan dağıtım şirketine başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksit kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilir. -Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi izleyen 2’nci ay sonuna kadar, abonesi bulunulan dağıtım şirketine başvuruda bulunacaksınız. -Borç aslı ile -Borca vade tarihinden Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon oranında hesaplanan gecikme bedelini, -Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi izleyen 3’üncü ay sonuna kadar ödenmesi halinde, başka bedel ödenmeden, - İlk taksiti kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3’üncü ayda olmak üzere (her iki ayda bir taksit ödenecek) 12 ayda 6 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 5, 18 ayda 9 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 7, 24 ayda 12 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 10, 26 ayda 18 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 15 ilave faiz ödendiğinde, -Borca işletilen faiz ve diğer fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

Verginin yüzde 20’sini ödeyerek cezaların tamamından kurtulmanız mümkün

Soru: Vergi davasını kazandık. Ancak Maliye temyiz etti. Vergi dava dosyamız şu anda Danıştay’da. Af Kanunu’ndan yararlanmamız lazım mı? Kanundan yaralanırsak ne gibi avantaj elde ederiz? Sizce kazanmış olduğumuz dava için aftan yararlanmamıza gerek var mı?  Asım E. Cevap: İhtilaflı vergilerde; yargının verdiği son karar dikkate alınarak aftan yararlanma şartları belirleniyor. Son karar yani vergi mahkemesinin verdiği karar, tahakkukun terkin edilmesi yönünde olduğundan, aftan şu şekilde yararlanacaksınız:  Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi takip eden iki ay içinde aftan yararlanmak için başvuru yaparak, davanızdan vazgeçeceksiniz. - Vergi aslının yüzde 20’si ile - Vergi aslının yüzde 20 sine vade tarihinden Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon oranında hesaplanacak olan gecikme bedelini, - Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi izleyen 3’üncü ay sonuna kadar ödenmesi halinde, başka bedel ödemeden, - İlk taksiti kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3’üncü ayda olmak üzere (her iki ayda bir taksit ödenecek) 12 ayda 6 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 5, 18 ayda 9 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 7, 24 ayda 12 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 10, 26 ayda 18 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 15 ilave faiz ödendiğinde, - Vergi aslının yüzde 80’i, - Vergi aslına bağlı kesilen cezaların tamamı, - Bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı, - Borca işletilen faiz, gecikme zammı ve diğer feri alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek. Danıştay nihai kararını verene kadar, az da olsa davayı kaybetme riskinizin olduğuna kuşku yok. Bize göre, hazır Af Kanunu çıkmışken, aftan yararlanıp riskleri sıfırlamakta yarar var.

49 yaşınızı doldurmanız gerekiyor

Soru: Doğum tarihim 5 Kasım 1966. SSK giriş tarihim 10 Ocak 1986. Ne zaman emekli olabilirim? Şu anda hâlâ çalışıyorum. Yeni çıkan yasadan yararlanabiliyor muyum? 4200 civarı iş günüm var.  İzzet GÜLER Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. 1100 gün daha prim ödeyerek, 4200 gün olan prim ödemenizi 5300 güne tamamlamanız şartıyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 5 Kasım 2015’te emekli olabilirsiniz. Torba Kanun yaşı bekleyenleri emekli etmiyor Soru: Primi ödeyip, emekli aylığı bağlanması için yaşı bekleyenler, Torba Kanun’la emekli olacaklar mı? ZELİHA Cevap: Haziran ayında seçim olması erken emeklilik beklentisine yol açtı. Maalesef kanunda süre ve prim şartını sağlayıp, emekli aylığı bağlanması için aranan yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesine ilişkin bir düzenleme yok.

İki doğumunuzu da borçlanıp 1440 gün kazanabilirsiniz

Soru: 1 Kasım 1969 doğumluyum. 1984-1988 yılları arasında çalıştım. 1990 ve 1997 doğumlu 2 çocuğum var. Doğum borçlanması da yaparak ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilirim?  Yasemin BIÇAKLI-ÇERKEZKÖY Cevap: İki doğumunuz için de borçlanma yaparak toplam 1440 gün kazanmanız mümkün. Emekli olmak için, 20 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün prim ödeme ve 41 yaş şartlarına tabisiniz. 1984-1988 arasında toplam 4 yıl prim ödediğiniz varsayarsak, borçlanmadan sonra 2120 gün daha prim ödeyerek, toplam prim ödemenizi 5000 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Eşiniz sigortalı çalışarak toplam primini 3600 güne tamamlamalı

Soru: Eşim, 1 Ocak 1955 doğumlu. 1985-1990 yılları arasında esnaf olarak çalışıp 5 yıl 9 gün Bağ-Kur prim ödemesi bulunuyor. 1990 sonlarında işyerini kapatıp, Bağ-Kur sigortalılığını da kapattı. Eşimin en kısa zamanda emekli olabilmesi için hangi yolu izlememiz gerekiyor? Bahattin CANBAZ Cevap: Eşiniz sigortalı bir işte çalışarak, toplam prim ödemesini 3600 güne tamamlaması halinde, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak, SSK’dan emekli olabilir.